ശിവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനം

ശിവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനം

ശിവരാത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്തദിവസം രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും തീര്‍ത്ഥം പാനം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിലെ പുണ്യജലം പാനം ചെയ്ത് ശിവരാത്രി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഉറക്കവുമാകാം. ചിലരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണമൂലം അടുത്ത ദിവസം പകലും ഉറക്കമൊഴിയാറുണ്ട്....
സ്കന്ദഷഷ്ഠി-18-11-2023, ശനിയാഴ്ച:

സ്കന്ദഷഷ്ഠി-18-11-2023, ശനിയാഴ്ച:

സ്കന്ദഷഷ്ഠി-18-11-2023, ശനിയാഴ്ച: സ്കന്ദഷഷ്ഠി വ്രതം, ആറ് ദിവസമായി പിടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ 14-11-2023 ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതം മുതൽ വ്രതം ആരംഭിക്കണം. മൂന്ന് വ്യാഴവട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു തിഥി കുറഞ്ഞുവരുന്ന സന്ദർഭം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ...
2023ലെ നവരാത്രി-പൂജവെയ്പ്പ്-ആയുധപൂജ-വിദ്യാരംഭം

2023ലെ നവരാത്രി-പൂജവെയ്പ്പ്-ആയുധപൂജ-വിദ്യാരംഭം

2023ലെ നവരാത്രി-പൂജവെയ്പ്പ്-ആയുധപൂജ-വിദ്യാരംഭം: 1) നവരാത്രി ആരംഭം: 15-10-2023 (1199 കന്നി 29) ഞായറാഴ്ച) 2) 22-10-2023: പൂജ വെയ്പ്പ്: (ഞായറാഴ്ച, 1199 തുലാം 05, വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന സമയം മുതൽ) 3) 23-10-2023: തിങ്കളാഴ്ച: മഹാനവമി, ആയുധപൂജ 4) പൂജയെടുപ്പ്:...

തിരുവോണം – നാൾ വഴികൾ: “കേരളത്തെ ഉദ്ധരിച്ച ഹേ ഭൃഗുവംശപതേ…” എന്ന് ശ്രീമദ് നാരായണീയത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പലരും പലതായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാകാം ചിലർക്കെങ്കിലും “വാമനൻ വാണ കാലവും കഴിഞ്ഞുവന്ന പരശുരാമൻ എങ്ങനെ കേരളം സൃഷ്ടിച്ചു” എന്ന്!!...
പത്താമുദയത്തിന് ഗൃഹസംബന്ധമായ ശുഭ മുഹൂർത്തമുണ്ട്:

പത്താമുദയത്തിന് ഗൃഹസംബന്ധമായ ശുഭ മുഹൂർത്തമുണ്ട്:

ഈ വർഷത്തെ പത്താമുദയത്തിന് ഗൃഹസംബന്ധമായ ശുഭമുഹൂർത്തമുണ്ട്: പത്താമുദയം അഥവാ മേടപ്പത്ത് -സൂര്യ – നാഗപ്രീതി മന്ത്രജപം ക്ഷിപ്രഫലം നൽകും- (ഈ വർഷത്തെ പത്താമുദയം 1198 മേടം 10 (24-04-2023 തിങ്കളാഴ്ച)...
× Consult: Anil Velichappadan