മാസപഞ്ചാംഗം

ഈ മാസത്തെ നക്ഷത്രവിവരങ്ങൾ, പഞ്ചാംഗം:

നക്ഷത്രം, തിഥി, പക്കം, കൃത്യം രാഹുകാലം, കൃത്യം മദ്ധ്യാഹ്നം ഒഴിവാക്കിയുള്ള അഭിജിത്ത് മുഹൂര്‍ത്തം എന്നിവ സഹിതം.

(ഗണനം: കൊല്ലം ജില്ല By: Anil Velichappad, https://www.facebook.com/uthara.astrology/)
———-
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ:
———-
1) യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴും ദേവപ്രശ്നചിന്തകള്‍ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ സാധാരണയായി രാഹുകാലം ഒഴിവാക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് രാഹുകാലം വര്‍ജ്ജ്യമല്ലെന്ന് ദയവായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. രാഹുകാലസമയത്ത് മുഹൂര്‍ത്തം നടത്തി വിജയിച്ച നിരവധി വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍, ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിന് അറിവുള്ളതാകുന്നു.

2) കലണ്ടറില്‍ നല്‍കുന്ന രാഹുകാലം എന്നത് രാവിലെ 6 മണിയ്ക്ക് സൂര്യന്‍ ഉദിച്ച് വൈകിട്ട് 6 മണിയ്ക്ക് സൂര്യന്‍ അസ്തമിച്ചാല്‍ എന്ന കണക്കിലാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യവുമാകുന്നു. ആകയാല്‍ രാഹുകാല, ഗുളികകാല, യമകണ്ടകാല ചിന്തകള്‍ നോക്കുന്നതിന് കലണ്ടറിനെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം, കലണ്ടറുകളില്‍ നല്‍കുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൃത്യസമയമല്ല. വരുംകാലങ്ങളില്‍ ഓരോ ദിവസത്തെയും സൂര്യോദയപ്രകാരം പ്രമുഖ പത്ര-കലണ്ടര്‍ വ്യാപാരികള്‍ അച്ചടിച്ചാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

3) അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം എന്നത് അത്യാവശ്യമായി ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം ആവശ്യമെങ്കില്‍ എടുക്കുന്നതിലേക്കാകുന്നു. അതിനര്‍ത്ഥം, എല്ലാര്‍ക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നര്‍ത്ഥവുമില്ല. ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കുന്നതിന് നക്ഷത്രവും കൂടി ആവശ്യമാകയാല്‍ ഒരു ജ്യോതിഷിയെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഞങ്ങള്‍, ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം എന്നത് കൃത്യം മദ്ധ്യാഹ്നം ഒഴിവാക്കിയുള്ളതും രാഹുകാലം ഒഴിവാക്കിയുള്ളതുമാകുന്നു.

4) രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ ഒരേ നക്ഷത്രം വരുമെങ്കില്‍ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ നക്ഷത്രം ആറ് നാഴികയെങ്കിലും സൂര്യോദയം മുതല്‍ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന നക്ഷത്രം പിറന്നാളിന് എ‌‌ടുക്കാം.  അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആദ്യദിവസം പിറന്നാളായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ സംക്രമവുമായി ബന്ധം വന്നാൽ ആ ന‌‌ക്ഷത്രവും ആ മാസത്തെ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്ക് എ‌ടുക്കുകയുമില്ല. എന്നാല്‍ ശ്രാദ്ധത്തിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നക്ഷത്രം വന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ അതിലും ഇതുപോലെ ആറ് നാഴികയെങ്കിലും അതേ നക്ഷത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം (ഒരു നാഴിക എന്നാല്‍ 24 മിനിറ്റ്).

ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര, തിഥി വിവരങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടന്‍തന്നെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ANIL VELICHAPPAD.

Email: [email protected]
Mob: 9497 134 134
Tel: 0476 296 6666.

———-
ഗണനം: കൊല്ലം ജില്ല By: Anil Velichappad, https://www.facebook.com/uthara.astrology/

മാസപഞ്ചാംഗം – തുലാം 1197 (2021 ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ)
——————-
തീയതി : 17-10-2021 (1197 തുലാം 01)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : ചതയം (രാവിലെ 09.52.30 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വാദശി (വൈകിട്ട് 5.39.22 സെക്കൻറ് വരെ  ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.44 – 12.06 & 12.10 – 12.32 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.34 മുതൽ 6.02 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 08 മിനിട്ട് 41 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഇല്ല (ഈ മാസം അവസാനം)
ശ്രാദ്ധം : പൂരുരുട്ടാതി
——————-
തീയതി : 18-10-2021 (1197 തുലാം 02)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി (രാവിലെ 10.49.12 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ത്രയോദശി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.07.39 സെക്കൻറ് വരെ  ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.44 – 12.06 & 12.10 – 12.32 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.43 മുതൽ 09.11 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 08 മിനിട്ട് 30 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഇല്ല (ഈ മാസം അവസാനം)
ശ്രാദ്ധം : ഉത്രട്ടാതി
——————-
തീയതി : 19-10-2021 (1197 തുലാം 03)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.12.09 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി, തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർദശി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 7.03.18 സെക്കൻറ് വരെ  ചതുർദശി, തുടർന്ന് പൗർണമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.44 – 12.06 & 12.10 – 12.32 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.05 മുതൽ 4.33 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 08 മിനിട്ട് 18 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഇല്ല (ഈ മാസം അവസാനം)
ശ്രാദ്ധം : രേവതി
——————-
തീയതി : 20-10-2021 (1197 തുലാം 04)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : രേവതി (ഉച്ചയ്ക്ക് 2.01.36 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി, തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പൗർണമി (രാത്രി 8.26.30 സെക്കൻറ് വരെ  പൗർണമി, തുടർന്ന് പ്രഥമ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.08 മുതൽ 1.36 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 08 മിനിട്ട് 08 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : രേവതി
ശ്രാദ്ധം : അശ്വതി
——————-
തീയതി : 21-10-2021 (1197 തുലാം 05)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : അശ്വതി (വൈകിട്ട് 4.16.50 സെക്കൻറ് വരെ അശ്വതി, തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പ്രഥമ (രാത്രി 10.16.19 സെക്കൻറ് വരെ  പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.36 മുതൽ 3.04 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 58 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : അശ്വതി
ശ്രാദ്ധം : അശ്വതി
——————-
തീയതി : 22-10-2021 (1197 തുലാം 06)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ഭരണി (സന്ധ്യയ്ക്ക്  6.55.31 സെക്കൻറ് വരെ ഭരണി, തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വിതീയ (രാത്രി 12.29.55 സെക്കൻറ് വരെ  ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.39 മുതൽ 12.07 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 48 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഭരണി
ശ്രാദ്ധം : ഭരണി
——————-
തീയതി : 23-10-2021 (1197 തുലാം 07)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക (രാത്രി 9.52.52 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  തൃതീയ (ഞായറാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 3.01.52 സെക്കൻറ് വരെ  തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.11 മുതൽ 10.39 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 39 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : കാർത്തിക
ശ്രാദ്ധം : കാർത്തിക
——————-
തീയതി : 24-10-2021 (1197 തുലാം 08)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : രോഹിണി (തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.01.18 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി, തുടർന്ന് മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർത്ഥി (തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.43.43 സെക്കൻറ് വരെ  ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.31 മുതൽ 5.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 32 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : രോഹിണി
ശ്രാദ്ധം : രോഹിണി
——————-
തീയതി : 25-10-2021 (1197 തുലാം 09)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : മകയിരം (ചൊവ്വാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 04.10.25 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പഞ്ചമി ( പുലർച്ചെ 05.43.43 സെക്കൻറ് വരെ  ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.43 മുതൽ 09.11 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 24 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : മകയിരം
ശ്രാദ്ധം : മകയിരം
——————-
തീയതി : 26-10-2021 (1197 തുലാം 10)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര (ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 07.07.55 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര, തുടർന്ന് പുണർതം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പഞ്ചമി ( രാവിലെ 08.24.17 സെക്കൻറ് വരെ  പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്‌ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.03 മുതൽ 4.31 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 18 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : തിരുവാതിര
ശ്രാദ്ധം : തിരുവാതിര
——————-
തീയതി : 27-10-2021 (1197 തുലാം 11)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പുണർതം (രാവിലെ 07.07.55 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര, തുടർന്ന് പുണർതം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഷഷ്‌ഠി ( രാവിലെ 10.50.33 സെക്കൻറ് വരെ  ഷഷ്‌ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക്  12.07 മുതൽ 1.35 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 12 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഇല്ല
ശ്രാദ്ധം : പുണർതം
——————-
തീയതി : 28-10-2021 (1197 തുലാം 12)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : പുണർതം (രാവിലെ 09.41.00 സെക്കൻറ് വരെ പുണർതം, തുടർന്ന് പൂയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  സപ്തമി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.49.27 സെക്കൻറ് വരെ  സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.35 മുതൽ 3.02 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 07 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : പുണർതം
ശ്രാദ്ധം : പൂയം
——————-
തീയതി : 29-10-2021 (1197 തുലാം 13)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : പൂയം (പകൽ 11.38.15 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം, തുടർന്ന് ആയില്യം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അഷ്ടമി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 2.09.44 സെക്കൻറ് വരെ  അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.39 മുതൽ 12.07 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 03 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : പൂയം
ശ്രാദ്ധം : ആയില്യം
——————-
തീയതി : 30-10-2021 (1197 തുലാം 14)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ആയില്യം (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.51.22 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം, തുടർന്ന് മകം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  നവമി ( പകൽ 2.43.35 സെക്കൻറ് വരെ  നവമി, തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.11 മുതൽ 10.39 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 00 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ആയില്യം
ശ്രാദ്ധം : മകം
——————-
തീയതി : 31-10-2021 (1197 തുലാം 15)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : മകം (ഉച്ചയ്ക്ക് 1.16.05 സെക്കൻറ് വരെ മകം, തുടർന്ന് പൂരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദശമി ( പകൽ 2.27.27 സെക്കൻറ് വരെ  ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.42 – 12.04 & 12.08 – 12.30 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ 5.57 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 57 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : മകം
ശ്രാദ്ധം : പൂരം
——————-
തീയതി : 01-11-2021 (1197 തുലാം 16)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : പൂരം (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.52.24 സെക്കൻറ് വരെ പൂരം, തുടർന്ന് ഉത്രം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഏകാദശി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.21.56 സെക്കൻറ് വരെ  ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.42 – 12.04 & 12.08 – 12.30 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.43 മുതൽ 09.11 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 55 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : പൂരം
ശ്രാദ്ധം : ഉത്രം
——————-
തീയതി : 02-11-2021 (1197 തുലാം 17)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ഉത്രം (പകൽ 11.44.06 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രം, തുടർന്ന് അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വാദശി ( പകൽ 11.31.16 സെക്കൻറ് വരെ  ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.42 – 12.04 & 12.08 – 12.30 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 3.02 മുതൽ 4.29 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 54 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഉത്രം
ശ്രാദ്ധം : അത്തം
——————-
തീയതി : 03-11-2021 (1197 തുലാം 18)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : അത്തം (രാവിലെ 09.57.51 സെക്കൻറ് വരെ അത്തം, തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.42.17 സെക്കൻറ് വരെ ചിത്തിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ത്രയോദശി (രാവിലെ 09.02.17 സെക്കൻറ് വരെ  ത്രയോദശി, തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.03.32 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.06 മുതൽ 1.34 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 53 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : അത്തം, ചിത്തിര
ശ്രാദ്ധം : ചിത്തിര
——————-
തീയതി : 04-11-2021 (1197 തുലാം 19)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ചിത്തിര (രാവിലെ 07.42.17 സെക്കൻറ് വരെ ചിത്തിര, തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.07.06 സെക്കൻറ് വരെ ചോതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അമാവാസി (പുലർച്ചെ 06.03.32 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് അമാവാസി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.42 – 12.04 & 12.08 – 12.30 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.34 മുതൽ 3.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 55 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ചോതി
ശ്രാദ്ധം : ചോതി
——————-
തീയതി : 05-11-2021 (1197 തുലാം 20)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : വിശാഖം (പുലർച്ചെ 05.07.06 സെക്കൻറ് വരെ ചോതി , തുടർന്ന് വിശാഖം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പ്രഥമ (രാത്രി 11.14.49 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  12.08 – 12.30 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.39 മുതൽ 12.06 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : വിശാഖം
ശ്രാദ്ധം : വിശാഖം
——————-
തീയതി : 06-11-2021 (1197 തുലാം 21)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : അനിഴം (രാത്രി 11.38.23 സെക്കൻറ് വരെ അനിഴം , തുടർന്ന് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വിതീയ (രാത്രി 7.44.20 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.42 – 12.04 & 12.08 – 12.30 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.12 മുതൽ 10.39 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 06 മിനിട്ട് 58 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : അനിഴം
ശ്രാദ്ധം : അനിഴം
——————-
തീയതി : 07-11-2021 (1197 തുലാം 22)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : തൃക്കേട്ട (രാത്രി 9.04.19 സെക്കൻറ് വരെ തൃക്കേട്ട , തുടർന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  തൃതീയ (വൈകിട്ട് 4.22.14 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.29 മുതൽ 5.56 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 01 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : തൃക്കേട്ട
ശ്രാദ്ധം : തൃക്കേട്ട
——————-
തീയതി : 08-11-2021 (1197 തുലാം 23)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : മൂലം (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.48.52 സെക്കൻറ് വരെ മൂലം , തുടർന്ന് പൂരാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർത്ഥി (ഉച്ചയ്ക്ക് 1.17.00 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.45 മുതൽ 09.12 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 06 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : മൂലം
ശ്രാദ്ധം : മൂലം
——————-
തീയതി : 09-11-2021 (1197 തുലാം 24)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : പൂരാടം (വൈകിട്ട് 4.59.18 സെക്കൻറ് വരെ പൂരാടം , തുടർന്ന് ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പഞ്ചമി (രാവിലെ 10.36.02 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്‌ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.01 മുതൽ 4.28 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 10 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : പൂരാടം
ശ്രാദ്ധം : പൂരാടം
——————-
തീയതി : 10-11-2021 (1197 തുലാം 25)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം (വൈകിട്ട് 3.41.19 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രാടം , തുടർന്ന് തിരുവോണം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഷഷ്‌ഠി (രാവിലെ 08.25.28 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്‌ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.07 മുതൽ 1.34 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 15 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഉത്രാടം
ശ്രാദ്ധം : ഉത്രാടം, തിരുവോണം
——————-
തീയതി : 11-11-2021 (1197 തുലാം 26)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : തിരുവോണം (പകൽ 2.58.41 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം , തുടർന്ന് അവിട്ടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അഷ്ടമി (പുലർച്ചെ 06.49.45 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.34 മുതൽ 3.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 22 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : തിരുവോണം
ശ്രാദ്ധം : അവിട്ടം
——————-
തീയതി : 12-11-2021 (1197 തുലാം 27)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം (പകൽ 2.53.12 സെക്കൻറ് വരെ അവിട്ടം , തുടർന്ന് ചതയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  നവമി (ശനിയാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.31.26 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.40 മുതൽ 12.07 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 29 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : അവിട്ടം
ശ്രാദ്ധം : ചതയം
——————-
തീയതി : 13-11-2021 (1197 തുലാം 28)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ചതയം (വൈകിട്ട് 3.24.35 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം , തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദശമി (ഞായറാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.48.25 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.13 മുതൽ 10.40 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 38 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ചതയം
ശ്രാദ്ധം : ചതയം
——————-
തീയതി : 14-11-2021 (1197 തുലാം 29)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി (വൈകിട്ട് 4.30.53 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി , തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഏകാദശി (തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.39.49 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.28 മുതൽ 5.55 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 46 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : പൂരുരുട്ടാതി
ശ്രാദ്ധം : പൂരുരുട്ടാതി
——————-
തീയതി : 15-11-2021 (1197 തുലാം 30)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.08.47 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി , തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വാദശി ( പുലർച്ചെ 06.39.49 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക്  11.43 – 12.05 & 12.09 – 12.31 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.46 മുതൽ 09.13 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 07 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
പിറന്നാൾ : ഉത്രട്ടാതി
ശ്രാദ്ധം : ഉത്രട്ടാതി
—————–

Anil Velichappad

https://www.uthara.in

Mob: +91 9497 134 134

Office: +91 476 296 6666

Follow ‘Uthara Astro Research Center’ at Faceboook: https://www.facebook.com/uthara.astrology/
——————-

Pin It on Pinterest

× Consult: Anil Velichappad