2020 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ?

2020 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ?

ഏതൊരാൾക്കും ചാരവശാൽ വ്യാഴവും ശനിയും സൂര്യനും അനുകൂലമായി വരികയും ഒപ്പം ദശാപഹാരകാലവും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യുന്നതി ലഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും പിഴച്ചുനിന്നാൽ കാലം വളരെ മോശമാകുന്ന അവസ്‌ഥയും സംജാതമാകും. ആഴഫലം, മാസഫലം, വർഷഫലം, വിഷുഫലം എന്നിവയൊക്കെ...
ഗ്രഹനിലയും ആരാധനാമൂർത്തിയും

ഗ്രഹനിലയും ആരാധനാമൂർത്തിയും

ഗ്രഹനില പ്രകാരമുള്ള ആരാധനാമൂർത്തിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് അവരുടെ അഞ്ചാംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം, അഞ്ചാംഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹത്തെക്കൊണ്ടാകുന്നു. അഞ്ചാംഭാവമെന്നത് മന്ത്രസ്ഥാനം, മന:സ്ഥാനം, പുത്രസ്ഥാനം...
പിതൃ ആവാഹനമെന്ന ചതിക്കുഴി

പിതൃ ആവാഹനമെന്ന ചതിക്കുഴി

മരണമെന്നത് ഉറ്റ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അതീവ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന സത്യമായ കാര്യമാണ്. മരണദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാംഗത്യവും അതുതന്നെയാണ്. ശവദാഹം നടത്തിയതിന്റെ അടുത്ത മാസത്തിൽ വരുന്ന തിഥിയിലോ നക്ഷത്രത്തിലോ(മരിച്ച ദിവസത്തിലെ)...
ധനുമാസ തിരുവാതിര

ധനുമാസ തിരുവാതിര

ധനുമാസ തിരുവാതിര (09-01-2020) 1195 ധനു 24, 25 (വ്യാഴം, വെള്ളി) വ്രതം, ആചാരം, ഫലസിദ്ധി: 08-01-2020 ബുധൻ വൈകിട്ട്: എട്ടങ്ങാടി നിവേദ്യം.09-01-2020 വ്യാഴം വൈകിട്ട് 3.37pm മുതൽ വ്രതം, തിരുവാതിരകളി, പാതിരാപ്പൂചൂടൽ10-01-2020 വെള്ളി അതിപുലർച്ചെ: ആർദ്രാദർശനം10-01-2020 വെള്ളി...
സൂര്യഗ്രഹണം 26 ന്

സൂര്യഗ്രഹണം 26 ന്

സൂര്യഗ്രഹണം 26-12-2019 (1195 ധനു 10) വ്യാഴാഴ്ച: ഏത് ഗ്രഹണത്തിന്‍റെ പേരാണോ നാം പറയുന്നത്, പ്രസ്തുത ഗ്രഹമാണ് മറയപ്പെടുന്നത്. അത് ചിലപ്പോള്‍ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണണം എന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നാമമാത്രമായി ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റ് ചിലപ്പോള്‍...
× Consult: Anil Velichappadan