കൃഷ്ണനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ

കൃഷ്ണനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ

ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെനോക്കി മൃതപ്രായനായ ദുര്യോധനൻ, കണ്ണുപൊട്ടുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുസന്ദർഭമുണ്ട്, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ. “എടാ കംസന്റെ അടിമയുടെ മോനേ… നിനക്ക് നാണമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ!! എന്റെ തുടയിൽ തല്ലാൻവേണ്ടി അർജ്ജുനനെക്കൊണ്ട്...
× Consult: Anil Velichappadan