1197 പുതുവർഷഫലം

1197 പുതുവർഷഫലം

1197 പുതുവർഷഫലം (17-08-2021 മുതൽ 16-08-2022 വരെ) മഹാമാരിയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതുവർഷമാണെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാവുന്ന ഗ്രഹസ്ഥിതികൾ വരുന്നത് ശുഭപ്രദമാകുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ അതിചാരം അഥവാ അതിവേഗം മാറിവരുന്ന ഒരു കാലമാകയാൽ  രോഗഭീതിയും...
വാവുബലി വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. ഉദയം മുതൽ 10.51 വരെ ഉത്തമം

വാവുബലി വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. ഉദയം മുതൽ 10.51 വരെ ഉത്തമം

കർക്കടകവാവ് ബലികർമ്മം വീട്ടിൽ ചെയ്യാം: (സൂര്യോദയം മുതൽ 10.51 വരെ ഉത്തമം. നാളത്തെ സൂര്യോദയം: 06.18.43സെക്കന്റ്-കൊല്ലം ജില്ല) 08-08-2021 (1196 കർക്കിടകം 23) ഞായറാഴ്ച കർക്കടകവാവ്. തലേ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് 7.11.44 സെക്കന്റ് മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.19.57 സെക്കന്റ് വരെ...
× Consult: Anil Velichappadan