പത്താമുദയം അഥവാ മേടപ്പത്ത്

പത്താമുദയം അഥവാ മേടപ്പത്ത്

-സൂര്യ – നാഗപ്രീതി മന്ത്രജപം ക്ഷിപ്രഫലം നൽകും-(ഈ വർഷത്തെ പത്താമുദയം 1195 മേടം 10 (23-04-2020 വ്യാഴാഴ്‌ച)കാർഷികവൃത്തി ഈശ്വരകർമ്മമെന്ന് വിശ്വസിച്ച നല്ലവരായ മനുഷ്യരുടെ അനുഷ്ഠാനമാണ് മേടപ്പത്ത് അഥവാ പത്താമുദയം. മേടവിഷു ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രീതികരവും മേടപ്പത്ത് അഥവാ പത്താമുദയം...
സൂര്യഗ്രഹണമോ അഗ്നിമാരുതയോഗമോ അല്ല കൊറോണയ്ക്ക് കാരണം

സൂര്യഗ്രഹണമോ അഗ്നിമാരുതയോഗമോ അല്ല കൊറോണയ്ക്ക് കാരണം

കഴിഞ്ഞ സൂര്യഗ്രഹണമാണോ കൊറോണയുടെ കാരണം? ഒരിക്കലുമല്ല. അതൊക്കെ ചില ജ്യോതിഷികളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ചില ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നതുപോലെ 2019 ഡിസംബർ 26 ലെ സൂര്യഗ്രഹണത്തോടെയൊന്നുമല്ല കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി വന്നത്. അതിനും ഒരുമാസം മുമ്പ്...
2020 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ?

2020 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ?

ഏതൊരാൾക്കും ചാരവശാൽ വ്യാഴവും ശനിയും സൂര്യനും അനുകൂലമായി വരികയും ഒപ്പം ദശാപഹാരകാലവും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യുന്നതി ലഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും പിഴച്ചുനിന്നാൽ കാലം വളരെ മോശമാകുന്ന അവസ്‌ഥയും സംജാതമാകും. ആഴഫലം, മാസഫലം, വർഷഫലം, വിഷുഫലം എന്നിവയൊക്കെ...
× Consult: Anil Velichappadan