ധനുമാസ തിരുവാതിര

ധനുമാസ തിരുവാതിര

ധനുമാസ തിരുവാതിര (09-01-2020) 1195 ധനു 24, 25 (വ്യാഴം, വെള്ളി) വ്രതം, ആചാരം, ഫലസിദ്ധി: 08-01-2020 ബുധൻ വൈകിട്ട്: എട്ടങ്ങാടി നിവേദ്യം.09-01-2020 വ്യാഴം വൈകിട്ട് 3.37pm മുതൽ വ്രതം, തിരുവാതിരകളി, പാതിരാപ്പൂചൂടൽ10-01-2020 വെള്ളി അതിപുലർച്ചെ: ആർദ്രാദർശനം10-01-2020 വെള്ളി...
വ്യാഴം രാശിമാറ്റം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

വ്യാഴം രാശിമാറ്റം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

വ്യാഴം 05-11-2019 ല്‍ രാശിമാറുന്നു: (05-11-2019 to 20-11-2020) -ഫലം, ദോഷം, പരിഹാരം, ജപമന്ത്രം- (Prepared By: Anil Velichappadan, Uthara Astro Research Center, Karunagappally) Visit: https://www.uthara.in/ Like: https://www.facebook.com/uthara.astrology/ Follow:...
× Consult: Anil Velichappadan