ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ

Share this :

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ 16 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:
വീട്ടുടമ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം::

1) ബഡ്ജറ്റ്
2) വീടിന്റെ ഒരു ഘടന തയ്യാറാക്കൽ
3) കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം തേടൽ
4) പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിസൈനർ
5) നിർമ്മിക്കാൻ പലരും നല്ലവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുളള ഒരു മേശിരി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ
6) കൃത്യമായ വ്യവസ്‌ഥയോടെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ്
7) പ്ലാൻ, വാസ്തുപ്രകാരം പരിശോധിക്കാൻ വാസ്തുശാസ്ത്രി
8) വീടിന്റെ ജാതകവും വീട്ടുകാർക്ക് ദോഷമല്ലാത്ത നക്ഷത്രവും, ബ്രഹ്മസൂത്രം കൃത്യമായതും, ഉത്തമത്തിലെ വ്യാഴവും ആയവും വ്യയവും, മരണച്ചുറ്റില്ലാത്ത വാസ്‌തുക്കണക്ക്
9) സ്‌ഥാനം കാണൽ, കുറ്റിയടി
10) ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ശിലാസ്‌ഥാപനം
11) നിർമ്മാണം നോക്കി നടത്താൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധന-സാമഗ്രികളും അയാൾ നേരിട്ടുകണ്ട് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടവ ആയിരിക്കണം
12) ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കട്ടിളവെപ്പ് (ഇത് നിർമ്മാണ വേളയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന ഒരു കർമ്മം ആകയാൽ ഇതിന് പ്രത്യേക മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ലഭ്യമായ മാസത്തിലെ ശുഭമുഹൂർത്തം എടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് സാരം. ശിലാസ്‌ഥാപനത്തിനും ഗൃഹപ്രവേശത്തിനും മാത്രമാണ് ശുഭപ്രദമായ മാസങ്ങൾ നോക്കി എടുക്കേണ്ടത്)
13) ഗൃഹപ്രവേശ ചടങ്ങ് നടത്തുമെങ്കിൽ ആദ്യക്ഷണക്കത്ത്; പട്ട്, പൂമാല, വിളക്കിനെണ്ണ എന്നിവ സഹിതം ഇരുവരുടെയും കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം
14) ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഗൃഹപ്രവേശം, പാലുകാച്ച്, മറ്റ് അനുബന്ധ ചടങ്ങുകൾ (ഗണപതിഹോമം, ഭഗവതിസേവ, വാസ്തുബലി, പഞ്ചശിരസ്സ് സ്‌ഥാപനം, ഭവനരക്ഷ, വീട് നില്ക്കുന്ന നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും-ഗ്രാമക്ഷേത്രം-കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലും യഥാശക്തി വഴിപാട് എന്നിവ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതാചാര പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ)
15) ചടങ്ങിൽ പ്രധാന മേശിരി, ആശാരി, പണിചെയ്ത മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പണിക്കാർ, കോൺട്രാക്ടർ, പുരയിടം നോക്കുന്ന ആൾ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവർക്ക് വസ്ത്രവും ദക്ഷിണയും
16) അലമാര, ബെഡ്, എന്നിവ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പണം വെക്കുന്ന അലമാര, ഒരു മുറിയിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ തെക്കോട്ട് തിരിച്ച് വെക്കരുത്.

നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത, വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളെയും നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കരുത്. കൃത്യമായ വ്യവസ്‌ഥയോടെ അല്ലാതെ പണം കൂടുതൽ കൈമാറരുത്. പണിക്കാർക്ക് കുടിവെള്ളമെങ്കിലും കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പണിസ്‌ഥലത്ത് വാക്കേറ്റം, വഴക്ക് എന്നിവയുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ/സ്‌ഥലത്ത്‌ മദ്യസേവ നടത്തുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മദ്യസേവ നടത്തരുത്. അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും ആ ശമ്പളം കയ്യിൽ വെക്കുകയും പിന്നെ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് മദ്യവും വാങ്ങി കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്; നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തുരങ്കം വെക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ്. മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള പണം ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിൽ നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും പുണ്യമെങ്കിലും ലഭിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ നിർമ്മാണ സമയത്തുതന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാസ്തുശാസ്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷോ-വാൾ, വർക്ക്-ഏരിയ, കതക്, ഗേറ്റ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കരുത്. ഭിത്തിയുടെ വലിപ്പം കൂടിയാൽ വാസ്‌തുക്കണക്കും തെറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഉത്തമം ആയൊരു കണക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീട്, വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാർക്കും ഐശ്വര്യം നല്കുമെന്നതിനാൽ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എല്ലാർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ…

ഇപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും വാസ്‌തുക്കണക്ക് തെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: വാസ്‌തുക്കണക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് പൂജഹോമാദികളൊന്നും പരിഹാരമാകില്ല. അത് നിങ്ങൾ വാസ്തുപ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തുകതന്നെ ചെയ്യണം.
—————–

വീടുപണി ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ ചില വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു::

വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ് നാട്ടിലെ വീട് നിര്‍മ്മാണം അവരുടെ വിശ്വസ്തരെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്…. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വീട്ടുകാരോട് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമല്ലോ.

നാട്ടിലുള്ളവര്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും വീട് നിര്‍മ്മാണസമയത്ത് കൂടെ നിന്ന് അന്വേഷിക്കണം. ജോലിക്കാരുമായോ കോണ്‍ട്രാക്ടറുമായോ വഴക്ക് ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവരുടെ തെറ്റുകള്‍ തന്മയത്വത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണവേളയില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുവെക്കും. വീട് നിര്‍മ്മാണം എന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകില്ല. ആകയാല്‍ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. വീടുപണി കഴിഞ്ഞ് പാലുകാച്ച് സമയത്ത് നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പങ്കാളികളായ എല്ലാര്‍ക്കും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഓരോ ചെറിയ സമ്മാനമെങ്കിലും നല്‍കണം.

നിര്‍മ്മാണസമയത്ത് ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ചായ, വെള്ളം എന്നിവ നല്‍കാന്‍ മറക്കരുത് (കരാറില്‍ ഇല്ലെങ്കിലും).

നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജോലിക്കാര്‍ക്ക് മദ്യസേവ നടത്തരുത്. കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ വരുന്നവര്‍ പല ‘അടവുകളും’ നിങ്ങളോട് മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനായി പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പറയേണ്ടത്, “ഇരട്ടി ശമ്പളം നല്‍കിയാണ്‌ നിങ്ങളെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായി ഞങ്ങള്‍ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത്” എന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ ആരും കോണ്‍ക്രീറ്റ് ജോലിക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് മദ്യം വാങ്ങി നല്‍കാറില്ല. അത് ശുഭപ്രദമായ ഒരു കാര്യവുമല്ല.

ഒരു വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. ഇത് വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഷെയര്‍ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ബഡ്ജറ്റ്:
——
ആദ്യം എത്ര രൂപയുടെ വീട് പണിയാം എന്ന് ആലോചിക്കണം. ലോണ്‍ എടുത്താല്‍ തിരിച്ചടവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് തീര്‍ച്ചയായും തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം. നാട്ടുകാര്‍, അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍, ബന്ധുക്കള്‍ എന്നിവര്‍ പറയുന്ന ‘ചിലവേറിയ’ കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി, നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളണം.

എത്ര റൂമുകള്‍, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ വേണമെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ട്ണറുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. ഒടുവില്‍ ഇവ ഒരു കണ്‍സല്‍ട്ടന്‍റ് അല്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടറുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ്, കോണ്‍ട്രാക്ടറുടെ ‘മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങളില്‍’ വീണ് പിന്നെയും വലുതാകരുത്. കടം വന്നാല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍, ‘വലിയ’ ഉപദേശം നല്‍കിയവര്‍ അങ്ങനെ ആരുംതന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

കരാര്‍ എഴുതുന്നത്:
————–
നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയില്‍ മാത്രം കരാര്‍ എഴുതിക്കണം. അത് നിര്‍ബ്ബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും കരാര്‍ വായിച്ചുനോക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ “…..teak-wood can be changed to local metal door, if the price is equivalent to teak-wood….”എന്നൊക്കെയുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ അവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ലല്ലോ.

കിണര്‍, കല്ലിടീല്‍:
————-

ശിലാസ്‌ഥാപനത്തിന് വ്യാഴം ചാരവശാൽ 2, 5, 7, 9, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗത്തെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം. ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം.

കിണർ നിർമ്മാണത്തിനും ശിലാസ്‌ഥാപനത്തിനും മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കണം. മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍, മുഹൂർത്ത നിയമങ്ങൾ എന്നിവ വായിക്കാൻ: https://uthara.in/muhoortham/ ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും. പ്ലാനും മറ്റും ഫൈനലൈസ് ചെയ്‌താല്‍ വീടുപണിയ്ക്കുള്ള ജലം, വൈദ്യുതി എന്നിവ ഏര്‍പ്പാടാക്കണം. കിണര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍, വീടിന് കല്ലിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഉത്തമം ആയ സ്ഥലത്ത് കിണര്‍ കുഴിക്കണം. ഉത്തമം ആയ സ്ഥലത്തെ കിണറില്‍ നിന്നും ജലമെടുത്ത് വീടിന് കല്ലിടുന്ന പണി ആരംഭിക്കണം. അതാണ്‌ അത്യുത്തമം.

വാനം വെട്ട് (ഫൌണ്ടേഷനുള്ള കുഴി):
—————————
ഇതിന് പ്രത്യേക മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കേണ്ടതില്ല.

വാനം (ഫൌണ്ടേഷന്‍) കോണ്‍ക്രീറ്റ്:
————————-
ഇത് ഇളകിയ മണ്ണുള്ള പ്രദേശത്ത് നിര്‍ബ്ബന്ധമാണ്‌. ഒന്നരയിഞ്ച് മെറ്റല്‍ നാലിഞ്ച് കനത്തില്‍ ഇടിച്ചുറപ്പിക്കും. പിന്നെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാല്‍ മിക്ക കോണ്‍ട്രാക്ടറും ആദ്യം മെറ്റല്‍, പിന്നെ അതിനുമുകളില്‍ വെള്ളം നിറയ്ക്കും, പിന്നെ സിമന്‍റ് പൊടിയും, ചരലോ അല്ലെങ്കില്‍ എം-സാന്‍റോ അതിനുമുകളില്‍ വിതറും. എന്നിട്ട് ചൂലുകൊണ്ട് മെറ്റലിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കും (ഇതും ശരിതന്നെയാണ്).

എന്നാണോ വാനം കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അന്നുതന്നെ പാറകൊണ്ട് ബേസ്മെന്‍റും കെട്ടണം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ പാറ, ഈ കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ കൃത്യമായി പതിഞ്ഞിരിക്കും (പാറ, യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയിക്കരുത്). അഥവാ അടുത്ത ദിവസമാണ് പാറകെട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഈ കുഴിയിലേക്ക് പാറ വലിച്ചെറിയിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞുപോകുന്ന ആ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെ യാതൊരു ഗുണവും ലഭിക്കുകയില്ല.

ഫൌണ്ടേഷന്‍ നിറയ്ക്കുന്നത്:
———————
കരാറില്‍ പറയുന്നത് “ഗ്രാവല്‍ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ ക്വാറി വേസ്റ്റ് കൊണ്ടോ ഫൌണ്ടേഷന്‍ നിറയ്ക്കും” എന്നായിരിക്കും. കരാറില്‍ അങ്ങനെ എഴുതിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ വാനം വെട്ടിയപ്പോള്‍ ലഭിച്ച മണ്ണ് നിങ്ങള്‍ എടുത്തുമാറ്റണം. അതല്ല, കോൺട്രാക്ടർ ആ മണ്ണ് എടുക്കുമെങ്കിൽ അതുകൂടി എഗ്രിമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എന്തിനും ഒരു വ്യവസ്‌ഥയുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ… എന്നിട്ട് ഫൌണ്ടേഷനും വാനം വെട്ടിയ കുഴിയുടെ ഇടയിലും മോട്ടോര്‍ വെച്ച് വെള്ളം ശക്തിയായി അടിക്കണം. ഒരാള്‍ അവിടെ ബലമുള്ള ഒരു കമ്പികൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോള്‍ ഫൌണ്ടേഷനും വാനം വെട്ടിയതിനും ഇടയില്‍ വലിയ ദ്വാരം തെളിഞ്ഞുവരാനുള്ള സാദ്ധ്യത കാണും. അവിടെ നല്ല മണ്ണ് ഇറക്കിക്കൊടുത്ത് വീണ്ടും വെള്ളം അടിക്കണം. അങ്ങനെ ഫൌണ്ടേഷന്‍റെ അകത്തും പുറത്തും ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ മഴക്കാലത്ത് ഫൌണ്ടേഷന്‍ ‘ഇരുന്നു’ പോകുകയും അങ്ങനെ ഭിത്തിയ്ക്ക് വിള്ളല്‍ വീഴുകയും മൊത്തത്തില്‍ വീടിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

പിന്നെ ഫൌണ്ടേഷന്‍ നിറയ്ക്കണം. ഇതില്‍, ക്വാറി വേസ്റ്റ് ആണെങ്കില്‍ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതില്‍ വരുന്ന വലിയ പാറയൊക്കെ എടുത്തുമാറ്റിക്കണം. ക്വാറി വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ലോറിയില്‍ നിന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് ഫൌണ്ടേഷനിലേക്ക് അവ ഇറക്കരുത്. വസ്തുവില്‍ ഇറക്കി, കോണ്‍ട്രാക്ടറുടെ ജോലിക്കാരെക്കൊണ്ട് അവയിലെ വലിയ പാറ മാറ്റിയിട്ട്, ഫൌണ്ടേഷനില്‍ നിറയ്ക്കണം. അതോടൊപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചവിട്ടിതാഴ്ത്തിയും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ ഫൌണ്ടേഷനുള്ളില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്ത ബലം ലഭിക്കും.

പിന്നെ ഫൌണ്ടേഷന് മുകളില്‍ ബെല്‍റ്റ്‌ വാര്‍ക്കും. സാധാരണ ഇത് 4 ഇഞ്ച്‌ കനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. തട്ടടിച്ച്, ഉള്ളിലൂടെ കമ്പിയിട്ട് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴുള്ള മിക്ക കോണ്‍ട്രാക്ടറും ഈ ബെല്‍റ്റ്‌ വാര്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് തറയും കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തുവരുന്നു. തറ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ‘ടെര്‍മിനേറ്റര്‍’ മൊത്തം തളിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രാവല്‍, ക്വാറി വേസ്റ്റ് എന്നിവയിലൂടെ വരുന്ന പ്രാണികളെയും ഉറുമ്പിനെയും ചിതലിനെയും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ബെല്‍റ്റ്‌ വാര്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് തറയും കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്‌താല്‍ മൂലകളിലൂടെയുള്ള ഉറുമ്പിന്‍റെയും ചിതലിന്‍റെയും ശല്യം ഒഴിവാകുന്നതാണ്. ബെൽറ്റ് വാർക്കുമ്പോൾ ചിലർ ബെൽറ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഇഷ്ടിക വെക്കാറുണ്ട്. അത് കോൺക്രീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്.

കട്ടിളവെയ്പ്:
———-
ഇതിന് ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം നോക്കണം. ഫൌണ്ടേഷനും ബെല്‍റ്റും കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് കട്ടിളവെപ്പ് മുതലാണ്‌. വീടിന് ആവശ്യമുള്ള സകല കട്ടിളകളും ജനാലകളും എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ജനാലകളില്‍ മൂന്ന് പട്ടവീതം വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രണ്ട് പട്ടവീതം വരുന്ന ജനാല ഒരുപക്ഷെ, കള്ളന്മാര്‍ക്ക് അകത്ത് കടക്കാന്‍ വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം. പ്രധാന കട്ടിളയാണ് ആദ്യം വെക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, മെറ്റല്‍ ഡോര്‍ (റെഡിമെയ്ഡ് ഡോര്‍ വിത്ത്‌ കട്ടിള) വെക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ആ കമ്പനിയുടെ ജോലിക്കാര്‍, വീടിന്‍റെ പെയിന്റിങ് കഴിഞ്ഞേ അത് ഉറപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ പ്രധാന മുറിയുടെ കട്ടിള ആദ്യമായി വെക്കാവുന്നതാണ്.

കട്ടിള, ജനാല എന്നിവ നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ മരത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് കോണ്‍ട്രാക്ടറുടെ പെയിന്ററെക്കൊണ്ട് സാന്റ്പേപ്പർ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി, പ്രൈമര്‍ അടിപ്പിക്കണം (ഇപ്പോള്‍ തടിയിലും ഇരുമ്പിലും അടിക്കാവുന്ന ‘മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ്’ പ്രൈമര്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രൈമര്‍ അടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജനാലയിലെ മെറ്റലില്‍ നിര്‍മ്മാണഘട്ടത്തില്‍ ഉറപ്പായും തുരുമ്പ് പിടിക്കും.

ചില കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ നിങ്ങളെ അവരുടെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പില്‍ കൊണ്ടുപോയി ‘ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിന്‍ ഡോര്‍, നല്ല ആഞ്ഞിലിയാണ് / തേക്കാണ്, ഇനി പ്രൈമര്‍ അടിക്കാമല്ലോ…’ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങള്‍ അവിടെ നിന്നും പോയശേഷം ഏത് കട്ടിളയില്‍ പ്രൈമര്‍ അടിക്കുന്നു, ഏത് കട്ടിള നിങ്ങള്‍ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊന്നും യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ലല്ലോ? ആകയാല്‍, കട്ടിള, ജനാല എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍വെച്ച് പ്രൈമര്‍ അടിക്കാന്‍ പറയണം. സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചേ ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

കട്ടിളയില്‍ കൃത്യമായ അകലത്തില്‍ ഒരു സൈഡില്‍ മൂന്ന് ക്ലാമ്പ്, സ്കോച്ച് സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ജനാലയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ വീതം ക്ലാമ്പ് വെക്കാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും കട്ടിള, ജനാല എന്നിവ ഭിത്തിയുമായി ബന്ധം വിട്ട് ഇവ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തടി വളഞ്ഞുവരുന്നത് കണ്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തെ കട്ടിള, ജനാല എന്നിവയിൽ വലിയ ബോൾട്ട് വാഷർ സഹിതം ട്രില്ല് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് വരുന്നു. ഇത് വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്.

പ്രധാന കട്ടിള:
———-
ഇത് വീടിന്‍റെ മൊത്തം നീളത്തിന്റെ (വസ്തുവിന്റെയല്ല) അളവെടുത്ത് വ്യാഴമണ്ഡലം, ശുക്രമണ്ഡലം അല്ലെങ്കില്‍ ഇവയില്‍ രണ്ടിലുമായി സ്ഥാപിക്കണം. കൃത്യം മദ്ധ്യഭാഗത്തും സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. ഭിത്തിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് സ്‌ഥാപിച്ചാൽ വീടിന്റെ ഉച്ച-നീച ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രധാന വാതില്‍ വരുമെന്ന ഒരു ന്യൂനത സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മറ്റ് വാതിലുകളും ജനാലകളും പരസ്പരം ദോഷം വരാത്ത രീതിയില്‍ (‘ഏറ്റും മുഴുപ്പും’ വരാതെ) സ്ഥാപിക്കണം. ഇതിന് നല്ലൊരു വാസ്തുശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടാവുന്നതാകുന്നു.

ഭവനത്തിന്റെ പ്രധാന വാതില്‍:
———————–
ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെയും ശുക്രന്റെയും ഭാഗയിലോ, ബുധന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഭാഗയിലോ അതുമല്ലെങ്കില്‍ ഇവരില്‍ ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗയിലോ ആയിരിക്കണം. ബുധന്റെ ഭാഗ എന്നത്, ആ ഭവനത്തിന്റെ മദ്ധ്യം വരുമെന്നതിനാല്‍ നീചഭാഗം ഒഴിവാക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയെന്നാല്‍ ബുധന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായി പ്രധാന വാതില്‍ വരുന്നത് അതീവ ഗുണപ്രദവുമാകുകയില്ല.

സൂര്യ, ചൊവ്വ, ശനി, രാഹു, കേതു എന്നീ ഭാഗകളില്‍ പ്രധാന വാതില്‍ വരാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചന്ദ്രഭാഗ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും അതും അതീവ ഗുണപ്രദം ആകുന്നതുമല്ല.

ഷെയ്ഡ് വാര്‍പ്പ്:
————
കട്ടിള, ജനാല എന്നിവ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭിത്തികെട്ടും അടുക്കളയുടെ സ്ലാബും വാര്‍ത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ഷെയ്ഡ് വാര്‍പ്പാണ്. ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ ആവശ്യമായ പൈപ്പുകള്‍ ഇട്ടുവെക്കും. യാതൊരുകാരണവശാലും നിർമ്മിച്ചശേഷം പിന്നെ ബെല്‍റ്റ്‌ കട്ടുചെയ്ത് പൈപ്പ് ഇടാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. ആകയാല്‍ ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ ഉടമസ്ഥനുമായി ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ മുറികളില്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ‘ലഗ്ഗേജ് സ്ലാബ്’ കൂടി വാര്‍ക്കും. കൂടുതല്‍ ലഗേജ് സ്ലാബുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ അവയൊക്കെ ഗ്ലാസ്സിട്ട്‌ കൃത്യമായി അടച്ചുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ പൊടിശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലഗേജ് സ്ലാബ് പൊതുവെ നിർമ്മിക്കാറില്ല. ഇവയൊക്കെ ആദ്യമേ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. ഇവ വാര്‍ത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതാണ്. ചൂടുകാലത്ത് ഇത് മണിക്കൂറുകള്‍ ഇടവിട്ട്‌ ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം.

ഇത് കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ വാര്‍പ്പ് വരെയുള്ള ഭിത്തികെട്ടാണ്. എയര്‍ ഹോള്‍, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ A/c എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോള്‍ വിന്‍ഡോ A/c കുറവാകയാല്‍ അതിന് പ്രത്യേകമായി സ്ഥലം വിടേണ്ടതുമില്ല.

സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ:
—————
ഏകദേശം 25,000 മുതലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇപ്പോള്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. വയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേക ലൈനുകളും വലിക്കാവുന്നതാണ്. Night Vision സാദ്ധ്യമായ ക്യാമറകളും ഇപ്പോള്‍ വളരെ വിലക്കുറവില്‍ ലഭിക്കും. അതാത് എക്സ്പെര്‍ട്ട് ആളുകളെക്കൊണ്ട് ഇവ ചെയ്യിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. Internet Connection കൂടിയുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എവിടെയിരുന്നും നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും കാണാനും സാധിക്കും. ഇവ അത്യാവശ്യമായി ഇപ്പോഴുള്ള കാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും.

പ്രധാന കോണ്‍ക്രീറ്റ്:
—————-
കമ്പി, കമ്പികള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്‍പോര്‍ച്ച് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്, പില്ലര്‍ ഇല്ലാതെയാണെങ്കില്‍ പോര്‍ച്ചിന് മുകളിലൂടെ വലിയ കമ്പിയിട്ട് ഒരു ബീം കൂടി നിര്‍മ്മിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ആ ബീമിന്‍ന്റെ നീളം, കാര്‍പോര്‍ച്ചിന്റെ നീളത്തിന്‍റെ ഇരട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം (2 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടുള്ള പോര്‍ച്ച് ആണെങ്കില്‍ ഭിത്തിയില്‍ നിന്നും അതിന്റെ ബീം 4 മീറ്റര്‍ പിന്നിലേക്കും പോയിരിക്കണം). ഇല്ലെങ്കില്‍ പോര്‍ച്ച് തകര്‍ന്നുവീഴാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ പില്ലര്‍ ഇട്ടുള്ള പോര്‍ച്ച് ആണെങ്കില്‍ ഇതിന്‍റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോള്‍ പോര്‍ച്ച് മിക്ക ആളുകളും നിര്‍മ്മിക്കാറില്ല. പകരം സൗകര്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് താല്‍ക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ പോർച്ചിന്റെ സ്‌ക്വയർഫീറ്റും അവർ കൂട്ടുന്നതാണ്. അത് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ലാഭവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാകാം; ഇപ്പോൾ വീടിനോട് ചേർത്ത് ആരും പൊതുവെ പോർച്ച് നിർമ്മിക്കാത്തത്.

ഭിത്തിയും കോണ്‍ക്രീറ്റും യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോള്‍ ‘ടാര്‍ ഷീറ്റ്’ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കമ്പി വിരിച്ചുപോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭിത്തിയില്‍ വെള്ളം പിടിക്കുകയില്ല. വാര്‍ക്കുന്നതിന് കമ്പി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ‘കവറിംഗ് ബ്ലോക്ക്’ കമ്പിയുടെ അടിയില്‍ വെക്കണം. എന്നാല്‍ മിക്ക കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരും ഇതിനുപകരം മെറ്റല്‍ വെച്ച് ‘അഡ്ജസ്റ്റ്’ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോള്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് സമയത്ത് മെറ്റല്‍ വഴുതിമാറി കമ്പിയും കോണ്‍ക്രീറ്റും കൃത്യം അകലം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും.

തുടര്‍ന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 21 ദിവസം കോണ്‍ക്രീറ്റ് അങ്ങനെതന്നെ നിര്‍ത്തി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ 14 ദിവസം മാത്രമാണ് കോണ്‍ക്രീറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതൊന്നും നല്ലതല്ല.

ഇതോടെ ഒരു വീടിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട ജോലി പൂര്‍ത്തിയാകും.

ബാക്കിയുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ജോലിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വയര്‍, പ്ലമ്പിംഗ് സാമഗ്രികള്‍, ടൈല്‍സ്, ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉടമസ്ഥന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഫിനോലെക്സ്, ഹാവെല്‍സ് എന്നീ ബ്രാന്‍ഡഡ് കമ്പനികളുടെ കവറില്‍ വിലകുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വയര്‍ തിരുകി കൊണ്ടുവന്ന് വയറിംഗ് ചെയ്യുകയും ആ ഒഴിഞ്ഞ കവര്‍, വീട്ടുടമയെ കാണിക്കാനായി അവിടെ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ചില കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ISI മാര്‍ക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൈപ്പ്, വെള്ളനിറത്തില്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. എന്നാല്‍ അത് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയല്ല. മഞ്ഞനിറത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ പേരും ISI മാര്‍ക്കും നമ്പരും എഴുതി വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സാമഗ്രികളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി.

കമ്പിയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ISI മാര്‍ക്കുള്ള TMT കമ്പികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. വിലകുറഞ്ഞ കമ്പികള്‍ വാങ്ങുന്നത് തല്ക്കാല ലാഭം ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഭാവിയില്‍ അത് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.

ചില നല്ല കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ഇവയൊക്കെ ഉടമസ്ഥന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ ജോലി ഭംഗിയായി നിര്‍വ്വഹിക്കും. മറ്റ് ചിലര്‍, സാമ്പത്തികലാഭത്തിനായി ആ വീട്ടുടമയെ ചതിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന ചിന്തയുള്ളവർക്ക് ജീവിത വിജയമുണ്ടാകും. സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അവർ നിർമ്മിച്ചുനൽകുന്ന ഭവനത്തിനും ഐശ്വര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

ആകയാല്‍ ഉടമയുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഒരു വീട് നിര്‍മ്മിക്കരുത്. പത്തുപേരോട് ഒരു കോണ്‍ട്രാക്ടറെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം ആ കോണ്‍ട്രാക്ടറെ വീട് നിര്‍മ്മാണം ഏല്‍പ്പിക്കുക. ഒരു നല്ല പണിക്കാരന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വീട് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേര്‍ന്നുകൊണ്ട്,

Anil Velichappadan
Uthara Astro Research Center
9497 134 134, 0476 2966666, https://uthara.in/

Share this :
× Consult: Anil Velichappadan