വ്യാഴം 20-11-2020ന് രാശിമാറുന്നു-നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

Share this :

വ്യാഴം 20-11-2020 (1196 വൃശ്ചികം 05)ൽ രാശിമാറുന്നു:
-ഫലം, ദോഷം, പരിഹാരം, ജപമന്ത്രം-

നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ വ്യാഴഗ്രഹത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം 27 നക്ഷത്രക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മഹാഭാഗ്യവും മറ്റ് ചിലർക്ക് നിർഭാഗ്യതയും വേറെ ചിലർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രവുമായത് വ്യാഴമാറ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

ഈ വ്യാഴമാറ്റം അതിന്റെ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യാഴത്തിന്റെ നീചക്ഷേത്രമായ മകരത്തിലേക്കാണ് 20-11-2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 1.23.31 സെക്കന്റിന് മാറുന്നത്. അവിടെ നിന്നും വേഗം കൂടി ‘അതിചാരം’ സംഭവിച്ച് 06-04-2021, അതിപുലർച്ചെ 12.24.36 ന് കുംഭം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങും. 14-09-2021 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.19.59 വരെ വ്യാഴം കുംഭത്തിൽ ആയിരിക്കും. തുടർന്ന് 14-9-2021, ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 മുതൽ 20-11-2021, രാത്രി 11.31.19 വരെ മകരത്തിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് കുംഭത്തിലേക്ക് ഔപചാരികമായ രാശിമാറ്റം.

സന്താനം, ധനം, സ്വര്‍ണ്ണം, കീര്‍ത്തി, ബന്ധുക്കള്‍, ബുദ്ധിവൈഭവം, ചൈതന്യം, സുഖം, ഈശ്വരഭക്തി, ദയ, ഭാര്യാ-ഭര്‍തൃസുഖം, സത്ഗതി, സാത്വികകര്‍മ്മം, ശുഭപ്രവൃത്തി, വടക്കുകിഴക്ക്‌ ദിക്ക് എന്നിവയുടെ കാരകനായ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം. വ്യാഴം അനുകൂലമായാല്‍ ഇവയില്‍ നിന്നൊക്കെ സദ്‌ഫലവും പ്രതികൂലമായാല്‍ ദുഷ്ഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.

വ്യാഴത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരുവർഷത്തെ രാശിപ്പകർച്ചകൾ:

മകരത്തിൽ: 20-11-2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 1.23.31 മുതൽ 06-04-2021, അതിപുലർച്ചെ 12.24.35 വരെ.

കുംഭത്തിൽ: 06-04-2021, അതിപുലർച്ചെ 12.24.36 മുതൽ 14-09-2021 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.19.59 വരെ (അതിചാരത്തിൽ)

വീണ്ടും മകരത്തിൽ: 14-9-2021, ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20 മുതൽ 20-11-2021, രാത്രി 11.31.19 വരെ.

നീചമോ ഉച്ചമോ സ്വക്ഷേത്രമോ എന്ന യാതൊരു പരിഗണയുമില്ലാതെ ഏതൊരു ഗ്രഹവും ചാരവശാലുള്ള എന്ത് ഫലദോഷങ്ങളാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് നൽകുകതന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു രാശി നോക്കുമ്പോൾ ധനുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം അഷ്ടമത്തിൽ ആയി വന്നാൽ വ്യാഴം മറഞ്ഞുവെന്നോ ഈശ്വരാധീനം മറഞ്ഞെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫലദോഷങ്ങൾ എപ്രകാരം പറയുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെയാണ് അത് നീചരാശിയിൽ നിന്നാലും പറഞ്ഞുപോകുന്നത്. നീചരാശിയിൽ ആയതിനാൽ ദോഷകാഠിന്യം കൂടും എന്നൊന്നും ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സാരം.

ഉത്തമ ജ്യോതിഷ ഗുരുനാഥനെ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ കൃത്യമായ ജ്യോതിഷ പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ ചില അല്പന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ “അഞ്ചിൽ വ്യാഴം നിന്നാൽ നാലിലെ ഫലവും, ഒമ്പതിൽ വ്യാഴം നിന്നാൽ എട്ടിലെ ഫലവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്…” എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റായ ഫലദോഷ പ്രവചനങ്ങളും ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ രാശി നോക്കുമ്പോൾ വ്യാഴം ഒമ്പതിൽ വന്നാൽ അത് അഷ്ടമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവും, വ്യാഴം ആറിൽ വന്നാൽ അഞ്ചിന്റെ ഫലവുമായിരിക്കുമോ പറയുന്നത്? ജ്യോതിഷം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാൻ ഉത്തമ ഗുരുനാഥനെ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകളാണ് അവരിൽനിന്നൊക്കെ പുറത്തുവരുന്നത്. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, എത്രാമത്തെ രാശിയിലാണോ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഫലദോഷങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായ ജ്യോതിഷചിന്ത.

വ്യാഴഗ്രഹം: ചില പ്രത്യേക അറിവുകള്‍:
—————-
വ്യാഴം ഒരുപ്രാവശ്യം സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ 11 വർഷവും 10 മാസവും 12 ദിവസവും എടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ 12 വർഷമെന്നും ‘ഒരു വ്യാഴവട്ടം’ എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യാഴം ഒരു രാശി കടക്കാൻ 361 ദിവസമെടുക്കും. ഇതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ വേഗം കൂടി ഈ പറയുന്ന കാലത്തിനുമുമ്പേ രാശി മാറിയാൽ അതിനെ ‘അതിചാരം’ എന്നും വേഗം കുറഞ്ഞ് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ‘വക്രം’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി അതിചാരത്തിലും വക്രത്തിലും ഒക്കെയായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാഴഗ്രഹത്തിന് അതിചാരം വരുന്നത് പൊതുവെ നല്ലതല്ലെന്നും എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന് വക്രഗതി വരുന്നത് ഉത്തമം ആണെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് മറ്റ് പല ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ, ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിനുമുള്ളത്. അതിചാരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച കാലങ്ങളിലൊക്കെയും ലോകത്തിന് ദുരിതവും മഹാമാരിയും നൽകിയ ചരിത്രം മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുമുള്ളൂ. വ്യാഴം സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് 9 മണിക്കൂറും 50 മിനിറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 5 മണിക്കൂർ പകലും അതുപോലെ രാത്രിയും. വ്യാഴത്തിന്റെ സഞ്ചാരവേഗം ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി 777 കിലോമീറ്ററാണ്.

ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലായി വ്യാഴം അതിന്റെ ശത്രുനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴം ശനിയുടെ പന്ത്രണ്ടിൽ ആ രാശിയുടെ അന്ത്യദ്രേക്കാണത്തിൽ നിന്നാലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴം അതിന്റെ ശത്രുനക്ഷത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയും ശനിയുമായി യോഗം വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ലോകത്ത് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാൻ പോലും മാനവരാശിയ്ക്ക് സാധിക്കാത്ത നിസ്സഹായാവസ്‌ഥയും ഓരോ 19 വർഷത്തിൽ ചെറുതും പിന്നെ ഓരോ 99 വർഷത്തിൽ ഭീകരവുമായ രോഗാവസ്‌ഥയിൽ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1550 മുതലുള്ള ജ്യോതിഷ-ഗ്രഹചിന്ത നടത്തി ലഭിച്ച ജ്യോതിഷ വിവരങ്ങൾ ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. സാധാരണ ജ്യോതിഷചിന്ത നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌ഥമായി, ‘രാഷ്ട്രജാതകം’ ഗണിക്കുന്ന ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരാണ് ഇപ്രകാരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഗുണദോഷങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ രാഷ്ട്രജാതകം അഥവാ Mundane Astrology കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ കുറവ് ഈ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷവിവരങ്ങൾ ലോകത്തിനുമുന്നിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്‌ഥയും വന്നിരിക്കുന്നു.

വ്യാഴം ധനുവിൽ നിന്ന് മകരത്തിലേക്ക് രാശിമാറുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 83,79,49,261 Km (83 കോടി 79 ലക്ഷത്തി 49 ആയിരത്തി 261 Km) കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെയായിരിക്കും വ്യാഴഗ്രഹം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുമായി വ്യാഴം നീങ്ങി മാറുന്ന വേഗം മണിക്കൂറില്‍ 79,170.77 കിലോമീറ്ററും ആയിരിക്കും. എന്നാല്‍ വ്യാഴം അതിചാരവും വക്രവുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മകരം രാശിയിൽ നിന്നും കുംഭത്തിലേക്ക് മാറുന്ന 20-11-2021 ന് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാള്‍ വീണ്ടും 9,28,00,128 Km (9 കോടി 28 ലക്ഷത്തി 128km) കിലോമീറ്ററിന്റെ കുറവുണ്ടായി 74,51,49,133 Km (74 കോടി 51 ലക്ഷത്തി 49 ആയിരത്തി 133 Km) ആയിരിക്കും. വ്യാഴം അത്രയും കുറവ് ദൂരം ഭൂമിയുമായി അടുത്തുവരുന്നതാണ് കാരണം.

നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ അതീവപ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ദേവഗുരുവായ വ്യാഴം അഥവാ ബൃഹസ്പതി. വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം അതിപ്രധാനമാകുന്നു. ഏതൊരാള്‍ക്കും സൂര്യനും വ്യാഴവും ശനിയും ചാരവശാല്‍ മോശമാകുകയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ ദശാപഹാരകാലവും മോശമായി വന്നാല്‍ അത് അതീവദോഷപ്രദം തന്നെയായിരിക്കും.

എത്ര ദോഷപ്രദമായി നിന്നാലും വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടി ‘ലക്ഷം ദോഷങ്ങളെ ഹനിക്കും’ എന്നാണ് പ്രമാണം. ഇപ്പോഴുള്ള വ്യാഴമാറ്റത്തിൽ ഈ ‘വ്യാഴദൃഷ്ടി’യാൽ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇടവക്കൂർ, കർക്കിടകക്കൂർ, കന്നിക്കൂർ എന്നിവർക്കായിരിക്കും.

പൊതുവെ ഗുണപ്രദം ആർക്കൊക്കെ?

താഴെപ്പറയുന്ന കൂറുകാർക്ക് ഈ വ്യാഴമാറ്റം അത്യുത്തമം ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇടവക്കൂറ്‍, കർക്കിടകക്കൂറ്, കന്നിക്കൂറ്‍ എന്നിവർക്ക് വ്യാഴദൃഷ്ടികൂടി ഉള്ളതിനാൽ ഏറ്റവും ശുഭപ്രദവുമായിരിക്കും.

1) ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക-അവസാന മൂന്ന്‍ പാദം, രോഹിണി, മകയിരം-ആദ്യ രണ്ട് പാദം) – ഒമ്പതിൽ വ്യാഴം വരുന്നു.

2) കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം-അവസാന പാദം, പൂയം, ആയില്യം) – ഏഴിൽ വ്യാഴം വരുന്നു.

3) കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം-അവസാന മൂന്ന്‍ പാദം, അത്തം, ചിത്തിര-ആദ്യ രണ്ട് പാദം) – അഞ്ചിൽ വ്യാഴം വരുന്നു.

4) ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം-ആദ്യപാദം) – രണ്ടിൽ വ്യാഴം വരുന്നു.

5) മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി-അവസാന പാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി) – പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം വരുന്നു.

ദശാപഹാരകാലവും അനുകൂലമായി ഭവിച്ചാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് മഹാഭാഗ്യങ്ങള്‍ അനുഭവത്തില്‍ വരികതന്നെ ചെയ്യും.

വ്യാഴമാറ്റം ആര്‍ക്കൊക്കെ വളരെ ദോഷപ്രദം?
————–
1) മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക-ആദ്യപാദം)
2) തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര-അവസാന രണ്ടു പാദം, ചോതി, വിശാഖം-ആദ്യ മൂന്ന്‍ പാദം)
3) മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം-അവസാന മൂന്ന്‍ പാദം, തിരുവോണം, അവിട്ടം-ആദ്യ രണ്ടുപാദം)

വ്യാഴമാറ്റം ആര്‍ക്കൊക്കെ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം?
————–
1) മിഥുനക്കൂര്‍ (മകയിരം-അവസാന രണ്ട് പാദം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം-ആദ്യ മൂന്ന്‍ പാദം)
2) ചിങ്ങക്കൂര്‍ (മകം, പൂരം, ഉത്രം-ആദ്യ പാദം)
3) വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം-അവസാന പാദം, അനിഴം, കേട്ട)
4) കുംഭക്കൂർ (അവിട്ടം-അവസാന രണ്ട് പാദം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മൂന്ന് പാദം)

വ്യാഴ മൗഢ്യം:
———-
വ്യാഴം മൗഢ്യത്തിലാകുന്നത് 15-01-2021 (1196 മകരം 02), പുലർച്ചെ 04.58.24 സെക്കന്‍റ് മുതല്‍ 12-02-2021 (1196 മകരം 30) പകൽ 11.00.57 സെക്കന്‍റ് വരെയാകുന്നു. ഈ സമയങ്ങളില്‍ വിവാഹം മുതലായ ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് മുഹൂര്‍ത്തമില്ല.

“….നക്ഷത്രം ഭവനം ച കര്‍ത്തുരശുഭം
വൈനാശികൈകാര്‍ഗ്ഗളൌ
ശൂന്ന്യാനി ഗ്രഹമുക്തഗമൃഗതഭം
ജ്വാലാദിയോഗംശ്ച ഷള്‍
മാസാബ്ദാവാസിതീരനോജദിവസാന്‍
ശുക്രാര്യയോര്‍മ്മൂഢതാം
സന്ദൃഷ്ടിം ച സവേധശൂലമധികാന്‍ മാസാംശ്ച കേതുദയം….” എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം ഉത്തമനായ ജ്യോതിഷി, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ദോഷകാലമെന്നപോലെ വ്യാഴമൗഢ്യത്തിലെ വിവാഹമുഹൂര്‍ത്തവും നല്‍കുകയില്ല.

വ്യാഴം വക്രത്തില്‍:
————–
20-06-2021 (1196 മിഥുനം 06) രാത്രി 8.36.38 സെക്കന്റ് മുതല്‍ അതിചാരത്താൽ കുംഭം രാശിയിലെത്തിയ വ്യാഴം വക്രഗതി ആരംഭിച്ച് 18-10-2021 (1196 തുലാം 02) രാവിലെ 10.43.53 സെക്കന്റിന് മകരം രാശിയിൽത്തന്നെ മടങ്ങിയെത്തി ആ വക്രഗതി അവസാനിക്കും. ഒരു മലയാളവർഷം ഈ വ്യാഴം രണ്ടുരാശികളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴമാറ്റത്തിൽ ഒരുവർഷത്തിൽ മൂന്ന് രാശികളിൽ സഞ്ചരിച്ചതിലുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഈ രാശിമാറ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയില്ല. ഇത് ജ്യോതിഷത്തിലെ ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണ്. നമ്മള്‍ നോക്കിയാല്‍ അങ്ങനെയൊരു തോന്നല്‍ നമ്മുടെ കണ്ണുകള്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ചിന്ത മാത്രമാണിത്. എന്നാല്‍ വക്രത്തില്‍ (പിന്നിലേക്ക്) സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന് ഇരട്ടിബലമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വക്രശ്ശനി ദോഷപ്രദവുമാണ്.

ഒരു ഗ്രഹത്തിന് വക്രമോ അതിചാരമോ ഭവിച്ചാല്‍ ഏത് രാശിയുടെ ഫലം പറയണം?
————–
“അതിചാരേതു വക്രേതു പൂര്‍വ്വരാശിഗതം ഫലം” എന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് വേഗത കൂടിയ കാരണത്താലോ (അതിചാരം), വേഗത കുറഞ്ഞ കാരണത്താലോ (വക്രം) ഗ്രഹം രാശി മാറിയാല്‍, ആദ്യം നിന്ന രാശിയുടെ ഫലമാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് സാരം. വേഗത കൂടിയ കാരണത്താല്‍ രാശി മാറിയാല്‍ അത് ‘അതിചാരം’. വേഗതകുറഞ്ഞ് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ‘വക്രം’.

അതായത്, വ്യാഴം ‘അതിചാരത്താല്‍’ കുംഭത്തിലേക്ക് മാറിയാലും ഫലം പറയേണ്ടത് മകരം രാശിയുടേത് തന്നെയെന്ന് സാരം. എന്നാല്‍ ‘അതിചാരത്തെ’ക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹിയില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ കുംഭം രാശിയില്‍ വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്ന ഫലം പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാല്‍ അത് ജ്യോതിഷപരമായി തെറ്റാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ജനിക്കുന്നവരുടെ ജാതകത്തിൽ അപ്പോൾ വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശിയായിരിക്കും എഴുതേണ്ടിവരികയെന്ന ന്യൂനതയും ഈയവസരത്തിൽ പറയാതെവയ്യ.

വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതിക്കാലം പൊതുവെ ശുഭപ്രദമായിരിക്കും. വ്യാഴഗ്രഹം 12 രാശികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഏകദേശം 11 വര്‍ഷവും 10 മാസവും 12 ദിവസവുമെടുക്കുന്നു. സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 12 വര്‍ഷം അഥവാ ഒരു ‘വ്യാഴവട്ടം’. അപ്പോള്‍ ഒരു രാശിയില്‍ വ്യാഴം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരുവര്‍ഷക്കാലമായിരിക്കുമല്ലോ..? ആ ഒരുവര്‍ഷക്കാലം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പ് വ്യാഴം (അല്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരു ഗ്രഹവും അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലത്തിനുമുമ്പ്) പിന്നെയുള്ള രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് ‘അതിചാരം’ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യവും വ്യാഴത്തിന് ‘അതിചാരം’ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രാശിമാറ്റസമയത്തും വ്യാഴത്തിന് അതിചാരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ വ്യാഴം 20-11-2020 മുതല്‍ 20-11-2021 വരെ മകരം രാശിയില്‍, ആ ഭാവത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലം തന്നെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് സാരം. എന്നാൽ ജ്യോതിഷപണ്ഡിതർക്ക് ഇതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളതായി കണ്ടുവരുന്നു. വ്യാഴം അപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ ഫലംതന്നെ പറയുന്ന ജ്യോതിഷപണ്ഡിതരും നിരവധിയാണ്.

‘വക്രം’, ‘അതിചാരം’ എന്നിവ വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക: https://www.facebook.com/uthara.astrology/photos/a.104245266392423.10966.104223383061278/783909208426022/?type=3&theater

വ്യാഴം രാശിമാറിയാല്‍ ഓരോ കൂറുകാര്‍ക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഗുണം, ദോഷം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ദോഷപരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നു. ഇവിടെയുള്ള മന്ത്രങ്ങള്‍, സൂക്തങ്ങള്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ധ്യാനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഭക്തിയോടെ ജപിച്ചാല്‍ ദോഷങ്ങള്‍ കുറയുന്നതാണ്. അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രദര്‍ശനവും ആകാം. അല്ലെങ്കില്‍ അവ രണ്ടുമാകാം. സ്വന്തമായി ജപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ല.

വ്യാഴമാറ്റം – പൊതുഫലം, ദോഷം, പരിഹാരം, ജപമന്ത്രം:

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക-ആദ്യപാദം):

പത്തിലെ വ്യാഴമാണ്. ശുഭപ്രദമായ കുറെ നാളുകൾക്കുശേഷം തിരിച്ചടികളും ലഭിക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഗ്രഹനിലയില്‍ പത്തിലെ വ്യാഴം ശോഭനവും ചാരവശാല്‍ പത്തിലെ വ്യാഴം തൊഴിൽപരമായി അശുഭവും ആകുന്നു. ഇത്, ചാരവശാല്‍ പത്തിലെ വ്യാഴകാലമാകയാൽ തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം. ശനിയും ഇവർക്ക് അനുകൂലമല്ല. എന്നാൽ കൃത്യമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാൽ ദോഷകാഠിന്യങ്ങളൊക്കെയും തരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ധനപരമായി തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ തൊഴില്‍തടസ്സമോ സ്തംഭനാവസ്‌ഥയോ അനുഭവത്തിൽ വരും. തൊഴിൽസ്‌ഥലത്ത്‌ പലവിധമായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമല്ല. ചെയ്യുന്നവ മേലധികാരികളുടെ അപ്രീതി കൂടിവരും. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ പിന്നൊന്ന് ലഭിക്കാന്‍ കാലതാമസം വരുമെന്നതിനാല്‍ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംബന്ധമായതും സ്വന്തമായി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞതുമായ തൊഴിലുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നുപോകും. ഈ കാലയളവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ കൃത്യമായ വ്യാഴപ്രീതി കർമ്മങ്ങളോടെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വഴക്കുകളില്‍ മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിനും കാലം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ വരുമാനം കുറയാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളുമുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

വിവാഹം പോലുള്ള മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ അല്പം നീണ്ടുപോകുമെങ്കിലും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകും. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും തടസ്സം നീങ്ങുന്നതിനായി ദൈവാനുഗ്രഹം നേടാനായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നിത്യവും വിഷ്ണുവിന്റെ ദ്വാദശനാമാവലിയും തുടര്‍ന്ന് 9 ഉരു രാജഗോപാലമന്ത്രവും ഭക്തിയോടെ ജപിക്കണം.

ദ്വാദശനാമാവലി:

“ഓം കേശവായ നമ:
ഓം നാരായണായ നമ:
ഓം മാധവായ നമ:
ഓം ഗോവിന്ദായ നമ:
ഓം വിഷ്ണവേ നമ:
ഓം മധുസൂദനായ നമ:
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമ:
ഓം വാമനായ നമ:
ഓം ശ്രീധരായ നമ:
ഓം ഋഷികേശായ നമ:
ഓം പത്മനാഭായ നമ:
ഓം ദാമോദരായ നമ:”
————-

രാജഗോപാലമന്ത്രം:

“ഓം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിന്‍
ഭക്താനാം അഭയങ്കര
ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ
സര്‍വ്വം മേ വശമാനയ”

രാജഗോപാലമന്ത്രജപം തൊഴില്‍വിജയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. 29-04-2022 വരെ പത്തിൽ കണ്ടകശ്ശനിയുമാകയാൽ ശാസ്താവിന്റെ അഷ്ടോത്തരം ശനിയാഴ്ചകളിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദയം മുതൽ ഒരുമണിക്കൂർ വരെയുള്ള ശനികാലഹോരസമയത്ത് ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം ആകുന്നു.

*********************
ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക-അവസാന മൂന്ന് പാദം, രോഹിണി, മകയിരം-ആദ്യ രണ്ട് പാദം):

അഷ്ടമത്തിലെ വ്യാഴം ഒമ്പതില്‍ ഉത്തമസ്ഥാനത്തായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശുഭപ്രദമായ കാലമായിരിക്കും. പിതൃസ്‌ഥാനീയർക്ക് ഗുണദോഷപ്രദമായ കാലമായിരിക്കും. കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. സകുടുംബമായി കുടുംബക്ഷേത്രദർശനത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. വിദേശരാജ്യത്ത് ഇഷ്ടതൊഴിൽലാഭവും, സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട് സന്തോഷം, ധനയോഗം എന്നിവയാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ദാമ്പത്യപരമായി സുഖവും സന്തോഷവും സംജാതമാകും. തൊഴിലില്‍ പുരോഗതി, പ്രമോഷന്‍, സാമ്പത്തികമെച്ചം എന്നിവയും അനുഭവത്തില്‍ വരുന്നതാണ്. നല്ലവരുമായുള്ള സഹവാസം, വിവാഹകാര്യങ്ങളിലും, പുതിയ ഭവനം, വസ്തു, വാഹനം എന്നിവയിലും സന്തോഷവാര്‍ത്തയ്ക്ക് യോഗം കാണുന്നു. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് കാലം അനുകൂലമാണ്. ഈ വ്യാഴമാറ്റം ഇവർക്ക് ഭാഗ്യദായകമായിരിക്കും. ശത്രുക്കൾക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്ന കാലമാണ്. ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉന്നതി. ചില കാര്യങ്ങളിൽ മദ്ധ്യസ്‌ഥത വഹിക്കാനുള്ള യോഗവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇവര്‍ വ്യാഴദോഷപരിഹാരങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

*********************
മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം-അവസാന രണ്ട് പാദം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം-ആദ്യ മൂന്ന് പാദം):

ഇവര്‍ക്ക് വ്യാഴവും ശനിയും അഷ്ടമത്തിലാകുന്നു. പൊതുവെ ദോഷപ്രദമായി പറയുമെങ്കിലും അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹനിശ്ചയം, വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം എന്നിവയ്ക്കും യോഗമുണ്ടാകും. രോഗാദിക്ലേശവും അലച്ചിലും വലച്ചിലുമുണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമായുള്ള പിണക്കം കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകരുത്. രോഗവും അനിയന്ത്രിതമായ മാനസികസമ്മർദ്ദവും സംഭവിക്കും. തൊഴില്‍സ്ഥലം മാറേണ്ടതായ പല ഘട്ടങ്ങളും സംജാതമാകും. തൊഴിലിൽ തുടരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാകും ശുഭപ്രദം. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിസംബന്ധമായി ചില ശുഭവാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് യോഗം. അപ്രതീക്ഷിതമായി തൊഴില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകും. എന്നാൽ തൊഴിലില്‍ ഉന്നതിയിലെത്തും. സകുടുംബമായുള്ള വിദേശയാത്ര സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോരോ അസുഖങ്ങള്‍ മാറിമാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയ്യില്‍ നില്‍ക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ ശത്രുക്കളാകും. എന്നാല്‍ ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവര്‍ മിത്രങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കും. ശത്രുക്കള്‍ അവസരം നോക്കി ദ്രോഹിക്കും. നല്ല സൗഹൃദങ്ങള്‍ മനസ്സിന് കുളിര്‍മ്മയേകും. വഴക്കും അതുവഴിയുള്ള മാനസികപിരിമുറുക്കവും കൂടി വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രോഗങ്ങളും ചെലവുകളും കൊണ്ട് മാനസികമായി തളരും. ഭാഗ്യഹാനി സംഭവിക്കുന്നതായി എപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ടാകും. പിതൃസ്ഥാനീയര്‍ക്ക് രോഗാദിക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യത. കുടുംബത്ത് വിവാഹസംബന്ധമായി ശുഭവാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് യോഗം. ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും.

വ്യാഴവും ശനിയും ദോഷകരമായ സ്‌ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നക്ഷത്രദിവസങ്ങളിൽ ശിവക്ഷേത്രദർശനവും രുദ്രസൂക്താർച്ചനയും ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം ആകുന്നു. രുദ്രസൂക്തം പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

നിത്യജപത്തിന് പകൽനേരത്ത് മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം ശുഭപ്രദം.

മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം:

ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ
സുഗന്ധിം പുഷ്ടി വർദ്ധനം
ഉർവ്വാരുക മിവ ബന്ധനാൽ
മൃത്യോർമ്മുക്ഷീ യമാമൃതാത്.
***************

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം-അവസാന പാദം, പൂയം, ആയില്യം):

ഏഴിലെ വ്യാഴം ഉത്തമം ആയിരിക്കും. ശാരീരികക്ലേശങ്ങൾ നീങ്ങും. സഹോദരങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയ്ക്ക് യോഗവും കാണുന്നു. പങ്കാളിയ്ക്ക് ശാരീരികസുഖവും ഭാഗ്യവും ലഭിക്കും. കുറെ നാളുകളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഷ്ടതകൾക്കും ക്ലേശങ്ങൾക്കും അവസാനമാകും. ഇനി ഭാഗ്യദായകമായ നാളുകളായിരിക്കും. അതീവ ഗുണപ്രദമായ കാലം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന സകലതും പുനരാരംഭിക്കും. സര്‍വ്വൈശ്വര്യം ഫലത്തില്‍ വരും. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ശത്രുത കുറയും. എതിര്‍ത്ത് സംസാരിച്ചവര്‍ അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നതുകണ്ട് ഇവര്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടും. കേസ്സുകള്‍ അനുകൂലമായി വരും. പ്രേമസാഫല്യമുണ്ടാകും. കളത്രദുരിതം മാറി, ഉത്തമദാമ്പത്യം ലഭിക്കും. വിശ്വസ്തരായ ജോലിക്കാരെ ലഭിക്കും. പണം പെരുകും. ദീര്‍ഘകാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദൂരെയുള്ള ചില ദേവാലയങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. ദൂരയാത്രകൾ ഫലത്തിൽവരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും അതിന്റെ വിജയത്തില്‍ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദേശത്തോ സ്വദേശത്തോ തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. ഭവന നിർമ്മാണം തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കും. പൊതുവെ സന്തോഷപ്രദമായ കാലമായിരിക്കും.

വിവാഹകാര്യം, പങ്കാളിത്ത കച്ചവടം എന്നിവ ഗുണപ്രദമായി ഭവിക്കും. എന്നാല്‍ ശനിയുടെ സ്ഥിതിമൂലം ഇവർക്ക് പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുമുണ്ട്. 29-04-2022 വരെ കണ്ടകശ്ശനി ആകയാൽ ശാസ്താപ്രീതികർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം.

ചാരവശാല്‍ ഏഴില്‍ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്ത് വ്യാഴദോഷപരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍ കണ്ടകശ്ശനിയുടെയും തുടർന്നുവരുന്ന അഷ്ടമശ്ശനിയുടെയും ദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന്‍റെ മന്ത്രജപം ഗുണപ്രദമായി ഭവിക്കും. ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ നക്ഷത്രംതോറും നെയ്‌വിളക്ക്, ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന എന്നിവയും ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

“ഓം മണികണ്ഠായ മഹിഷീമര്‍ദ്ദനനായ
മന്ത്രതന്ത്രരൂപായ മഹാശക്തായ സര്‍വ്വാമയ
വിനാശനായ നമോ നമ:”
*****************

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം-ആദ്യ പാദം)

വ്യാഴവും ശനിയും ഒരുപോലെ ഗുണഗണങ്ങൾ നൽകിയ കാലം അവസാനിച്ച് ഇപ്പോൾ വ്യാഴം ആറിലാകുന്നു. ആറിലെ വ്യാഴം ശത്രുവര്‍ദ്ധനയുണ്ടാക്കും. രോഗവും ആശുപത്രിവാസവുമുണ്ടാക്കും. തൊഴില്‍പരമായും ശാരീരികമായും കഷ്ടതകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. തൊഴിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ശനിയുടെ ഗുണത്താൽ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നതുമായിരിക്കും.

തൊഴിൽ, ഉന്നത വിദ്യ എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരും. ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം ദിവസംപ്രതി കൂടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അതിശയിച്ചുപോകും. രക്തബന്ധുക്കള്‍, സഹോദരങ്ങള്‍ എന്നിവരില്‍നിന്നും തിക്താനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ശത്രുക്കളെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കരുത്. ആശുപത്രിവാസത്തിന് സാദ്ധ്യത വളരെക്കൂടുതലാണ്. കേസുകളും വഴക്കുകളും കോടതി വ്യവഹാരവും സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കും. കോടതിവഴിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലാകും. ബാങ്കുകള്‍ ജപ്തി നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. രോഗാദിക്ലേശങ്ങള്‍ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരിക്കിലും കുടുംബത്ത് വിവാഹം, സത്പുത്രഭാഗ്യം, മറ്റ് വിശേഷചടങ്ങുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അനുകൂലസമയവുമാകുന്നു. വസ്തു വാങ്ങല്‍, ഭവനനിര്‍മ്മാണം എന്നിവയും അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അന്വേഷികൾക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം, വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കും അനുകൂലമായ കാലമായിരിക്കും.

വിദേശത്തുനിന്നും പ്രതികൂലമായ നിലപാടുകൾ വരും. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ദോഷപരിഹാരമായി ഗുരുവായൂരപ്പനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസവും പ്രഭാതത്തില്‍ ഭാഗ്യസൂക്തം ജപിക്കുന്നതും വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ നരസിംഹമന്ത്രാര്‍ച്ചന നടത്തുന്നതും അതീവ ഗുണപ്രദമാകുന്നു.

നരസിംഹമന്ത്രം (ശത്രുദോഷ ശമനത്തിനായി ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാവുന്നതാണ്):

‘ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണും
ജ്വലന്തം സര്‍വ്വതോമുഖം
നൃസിംഹം ഭീഷണം
ഭദ്രം മൃത്യുമൃത്യും നമാമ്യഹം’

ശത്രുദോഷം നീങ്ങാനും മനസ്സിന്റെ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനും നരസിംഹമന്ത്രം ജപിക്കാം. ആവശ്യമായത് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം-അവസാന മൂന്ന്‍ പാദം, അത്തം, ചിത്തിര-ആദ്യ രണ്ട് പാദം):

ചാരവശാൽ നാലിൽ നിന്ന വ്യാഴം അതീവ ദോഷപ്രദനായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള ഒരുവർഷക്കാലം വ്യാഴം അഞ്ചിലാണ്. ഇത് ഉത്തമസ്ഥാനമാകുന്നു. കുടുംബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വഴക്കുകളും ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും. നടക്കാതെ പോയ പല പദ്ധതികളും ഇപ്പോള്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതായിരിക്കും. അവാർഡ്, പ്രമോഷൻ, ഉന്നതവിജയം എന്നിവയ്ക്കും കാലം അനുകൂലം. വസ്തു, ഭവനം, വാഹനം എന്നിവയില്‍ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാനസികപിരിമുറുക്കമുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളുടെ രോഗാദിക്ലേശങ്ങളില്‍ വിഷമവും സംഭവിക്കാന്‍ ന്യായം കാണുന്നു. ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈശ്വരകൃപയാല്‍ സന്തോഷം ലഭിക്കും. വിവാഹകാര്യത്തില്‍ അനുകൂലതീരുമാനം. പിണക്കങ്ങൾ നീങ്ങി എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളും സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകും. കുടുംബത്ത് പൊതുവേ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വസ്തുവകകള്‍ വാങ്ങാനുള്ള അവസരവും സംജാതമാകും. വിദേശയാത്രാതടസ്സവും നീങ്ങും. വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല നിലയില്‍ തുടരും. പരീക്ഷകളില്‍ വിജയം നേടും. തൊഴില്‍പരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ സന്തോഷവാര്‍ത്തയ്ക്ക് യോഗം. സര്‍ക്കാരുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. നല്ല സൗഹൃദങ്ങള്‍, ഉത്തമ ബന്ധങ്ങള്‍ എന്നിവ മനസ്സിന് ബലം നല്‍കും. കുടുംബത്ത് പലവിധമായ ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകതന്നെചെയ്യും. വിദേശയാത്രയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങുന്നതാണ്. ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായി ഏറ്റവും അനുകൂലമായ കാലമാണ്. പൊതുപ്രവർത്തനം, ബാങ്ക്-ഇൻഷുറൻസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും കാലം അനുകൂലം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അനുകൂലമായി വരും. പോലീസ്, കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. പൊതുവെ അനുകൂലമായ കാലമായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം, കുംഭം, മിഥുനം, കർക്കിടകം മാസങ്ങൾ പൊതുവെ കൂടുതല്‍ ശ്രേയസ്ക്കരമായി ഭവിക്കും. ദശാപഹാരകാലവും അനുകൂലമായി വരുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വ്യാഴമാറ്റം അത്യുത്തമം ആയിരിക്കും.

കന്നിക്കൂറുകാർ ഈ വ്യാഴമാറ്റത്തിൽ പ്രത്യേക ദോഷപരിഹാരങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ശാസ്താപ്രീതി കർമ്മങ്ങൾ, മന്ത്രജപം എന്നിവ ഉത്തമഫലം നൽകും.

ശാസ്താവിന്റെ ഇഷ്ടമന്ത്രം:

“ഓം ഹ്രീം ഹരിഹരസുതായ
രാജവാഹനായ ശത്രുനാശകായ
പുത്രലാഭായ മഹാശാസ്ത്രേ നമ:”
**********************

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര-അവസാന രണ്ടു പാദം, ചോതി, വിശാഖം-ആദ്യ മൂന്ന് പാദം):

തുലാക്കൂറുകാർക്ക് വ്യാഴവും ശനിയും ചാരവശാല്‍ നാലിലാകുന്നു. പൊതുവെ നല്ലതല്ല. മാതൃസ്‌ഥാനീയർക്കും വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുടക്കമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകും. എന്നാൽ വാഹനങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തുതുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഈശ്വരഭജനം നടത്തുകതന്നെവേണം. കുടുംബത്ത് പൊതുവേ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ കടന്നുവരും. ജീവിതപ്രയാസങ്ങള്‍ തലപൊക്കും. കുടുംബബന്ധങ്ങളില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കും. തൊഴിൽവിജയമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

സാമ്പത്തിക ചെലവ് കൂടും. സാമ്പത്തിക ചെലവുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല. കേസ്സുകളിലും വഴക്കുകളിലും ജാമ്യത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ജീവിതപങ്കാളിയ്ക്ക് ദൂരെദേശയാത്ര ഫലത്തിൽ വരും. മാതൃസ്ഥാനീയര്‍ക്ക് ദു:ഖവും മാനസികപിരിമുറുക്കവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അനാവശ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രയാസം കൂടുതലായി അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. വിദ്യഭ്യാസകാര്യത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയാലുള്ള തൊഴില്‍ വിജയത്തിലെത്തുന്നത് ആശ്വാസമാകും. നാലില്‍ കണ്ടകശ്ശനിയുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മാതാവിനും കാലം പൊതുവെ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ധനു, മീനം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം മാസങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.

നക്ഷത്രദിവസങ്ങളില്‍ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ മാസത്തിലൊരു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ സംവാദസൂക്തപുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തുന്നതും നിത്യവും മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം പകല്‍നേരം ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമം ആകുന്നു. കൂടാതെ ചുവടെയുള്ള മന്ത്രജപവും ദോഷശാന്തിയ്ക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്നു.

മഹാമൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം:

“ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ
സുഗന്ധീം പുഷ്ടി വര്‍ദ്ധനം
ഉര്‍വ്വാരുക മിവ ബന്ധനാല്‍
മൃതോര്‍മ്മുക്ഷീ യമാമൃതാത്”

മഹാവിഷ്ണുവിന് രാജഗോപാലാര്‍ച്ചന (വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാരാജഗോപാലാര്‍ച്ചന), സംവാദസൂക്താര്‍ച്ചന എന്നിവയും ശാസ്താവിന് ശാസ്തൃമന്ത്രാര്‍ച്ചനയും നക്ഷത്രദിവസങ്ങളില്‍ നല്‍കി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം.

വ്യാഴാഴ്ചകളില്‍ സൂര്യോദയം മുതല്‍ ഒരുമണിക്കൂര്‍ വരെയുള്ള വ്യാഴകാലഹോരയില്‍ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വ്യാഴഗ്രഹ നമസ്ക്കാരമന്ത്രവും ശനിയാഴ്‌ചകളിൽ ഇതേ സമയത്ത് ശനീശ്വര ശാന്തിമന്ത്രവും ജപിക്കണം.

വ്യാഴഗ്രഹ നമസ്ക്കാരമന്ത്രം:

“ഓം ബൃഹസ്പതേ അതി യദര്യോ അര്‍ഹാദ്
ദ്യുമദ്വിഭാതി ക്രമതജ്ജനേഷു
യദ്ദീദയച്ഛവസര്‍ത്തപ്രജാത
തദസ്മാസു ദ്രവിണം ധേഹി ചിത്രം
ഇന്ദ്ര മരുത്വ ഇഹ പാഹി സോമം
യഥാ ശാര്യാതെ അപിബസ്സുതസ്യ
തവ പ്രണീതി തവ ശൂര ശര്‍മ്മന്നാ
വിവാസന്തി കവയ: സുയജ്ഞാ:
ബ്രഹ്മ ജജ്ഞാനം പ്രഥമം പുരസ്താദ്വി
സീമത: സുരുചോ വേന ആവ:
സ ബുധ്നിയാ ഉപമാ അസ്യ വിഷ്ഠാ:
സതശ്ച യോനിമസതശ്ച വിവ:
അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ഭഗവതേ
ബൃഹസ്പതേ നമ: ബ്രഹ്മണേ നമ:”

ശനീശ്വര ശാന്തിമന്ത്രം:

“ഓം ശന്നോ ദേവീരഭിഷ്ടയ ആപോഭവന്തു പീതയേ
ശം യോരഭി സ്രവന്തു ന:
പ്രജാപതേ ന ത്വദേതാന്യന്യോ
വിശ്വാ ജാതാനി പരി താ ബഭൂവ
യത്കാമാസ്തേ ജൂഹുമസ്തന്നോ അസ്തു
വയം സ്യാമ പതയോ രയീണാം
ഇമം യമ പ്രസ്തരമാ ഹി സീദാ-
ങ്ങ്ഗിരോഭി: പിതൃഭിസ്സംവിദാന:
ആ ത്വാ മന്ത്രാ: കവിശാസ്താ വഹ-
ന്ത്വേനാ രാജന്‍ ഹവിഷാ മാദയസ്വ
അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ഭഗവതേ
ശനൈശ്ചരായ നമ: യമായ നമ:”

മന്ത്രജപം നടത്താന്‍ അസൗകര്യമാണെങ്കില്‍ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തില്‍ നെയ്‌വിളക്ക് നടത്തി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതും ശുഭപ്രദമായിരിക്കും. സ്വയം ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങള്‍ ക്ഷിപ്രഫലം നല്‍കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ, ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം പ്രത്യേകം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടുതല്‍ ജപമന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക്: https://uthara.in/manthram/
*****************

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം-അവസാന പാദം, അനിഴം, കേട്ട):

‘മൂന്നിലെ വ്യാഴം മുറവിളി കൂട്ടും’ എന്ന് പറയാറുണ്ട്‌. ഭവനമോ താമസമോ തൊഴിൽസ്‌ഥലമോ മാറാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ദൂരെദേശങ്ങളിലെ തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നിലെ വ്യാഴം പൊതുവെ പ്രതികൂലമായിരിക്കും.

ധനപരമായി വളരെയേറെ ക്ലേശപ്രദമായ കാലമായിരിക്കും. പിതൃസ്‌ഥാനീയർക്ക് രോഗാദിക്ലേശവും രോഗശമനവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭവനം, തൊഴിൽ സ്‌ഥലം എന്നിവിടെ അഗ്നിമൂലമുള്ള വിഷമതകൾ സംഭവിക്കാമെന്നതിനാൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവര്‍ക്കോ കുടുംബത്തോ അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികള്‍ക്കോ വിവാഹം പോലുള്ള ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതുമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സകല കാര്യങ്ങളിലും ചെന്ന് അവസാനം അബദ്ധമായെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന കാലമാകുന്നു. കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവുമുണ്ടാകും. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകും. വിവാഹസാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്ന കാലവും ആകുന്നു. തൊഴില്‍ മാറുന്നതിന് അനുകൂലമായ കാലമായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ തൊഴിൽസ്‌ഥലം മാറും. ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴില്‍ തല്‍ക്കാലം തുടരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കുടുംബത്ത് മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കാനും ന്യായം കാണുന്നു. മൂന്നിൽ വ്യാഴം ചാരവശാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്ത് വിവാഹനിശ്ചയം, വിവാഹം എന്നിവയുമുണ്ടാകും.

വ്യാഴാഴ്ച സൂര്യോദയം മുതല്‍ ഒരുമണിക്കൂര്‍ വരെയുള്ള വ്യാഴകാലഹോരയില്‍ നെയ്‌വിളക്ക് കൊളുത്തി ഗുരുവായൂരപ്പനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടദശാക്ഷരീഗോപാലമന്ത്രം ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ധനപരമായ ഉന്നതിയ്ക്ക് അതീവ ഗുണപ്രദമാകുന്നു.

അഷ്ടദശാക്ഷരീഗോപാലമന്ത്രം:

“ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ സ്വാഹാ”

മറ്റ് ഇഷ്ടമന്ത്രങ്ങൾക്ക്: https://uthara.in/manthram/
******************

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം-ആദ്യപാദം):

വളരെക്കാലത്തെ ക്ലേശങ്ങൾ നീങ്ങി സ്വസ്‌ഥമാകുന്ന കാലമായിരിക്കും. വ്യാഴം രണ്ടിലാണ്. വാക്കുകൾ ഏറ്റവും ലാളിത്യത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയുമാകും. തൊഴിലും ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യവും സംജാതമാകും. വിദ്യാവിജയവും നല്ല തൊഴിലും ലഭിക്കും. രണ്ടിലെ വ്യാഴം ഏറ്റവും നല്ല ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശുഭപ്രദമായി ആരംഭിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. വിദേശയാത്രാതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നതാണ്. കുടുംബത്ത് ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കും. കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ വിട്ടൊഴിയും. ധനപരമായി അനുകൂലമായ കാലമായിരിക്കും. വാക്കുകള്‍ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. എല്ലാം തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കും. പുതിയ നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങള്‍ അനുഭവത്തില്‍ വരും. വിവാഹകാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. എന്നാല്‍ വിവാഹം നീണ്ടുപോകാനും ന്യായം കാണുന്നു. ധനം, തൊഴില്‍, പ്രമോഷന്‍, ആഹാരം, കോടതി വിജയം എന്നിവ അനുകൂലമായി വരുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കും. പങ്കാളിയുമായുള്ള പിണക്കങ്ങൾ നീങ്ങും. കുടുംബത്ത് സുഖവും സന്തോഷവും ഉടലെടുക്കും. ആശുപത്രി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വേഗം പരിഹാരമാകും. പുതിയ വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുകയോ ഭവന നിർമ്മാണമോ ഗൃഹപ്രവേശമോ ഉണ്ടാകും.

ഇവര്‍ക്ക് വ്യാഴം അനുകൂലമാകയാൽ മറ്റ് ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ശനിദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന് നെയ്‌വിളക്ക് ശനിയാഴ്ചകളിൽ നൽകി പ്രാർത്ഥിക്കണം.
*******************

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം-അവസാന മൂന്ന് പാദം, തിരുവോണം, അവിട്ടം-ആദ്യ രണ്ടുപാദം):

ഇവർക്ക് ജന്മരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന വ്യാഴവും അതോടൊപ്പം ജന്മശ്ശനിക്കാലവും ആകുന്നു. ഇത് പൊതുവെ തടസ്സങ്ങളുടെയും നിർഭാഗ്യതയുടെയും കാലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. അരമുതല്‍ കാല്‍പ്പാദം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാൽമുട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലുംതരത്തിലെ ക്ഷതമോ രോഗങ്ങളോ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

സകല ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതായി തോന്നും. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവെ ദോഷപ്രദമോ നീണ്ടുപോകുന്നതോ ആയി അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ കാലമല്ല. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലം അനുകൂലമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതാണ്. തൊഴിൽപരമായും ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിത്യവും എക്സര്‍സൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം.

പുതിയ വസ്തു, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാന്‍ അനുകൂലസമയമല്ല. അസമയത്തെ അന്യഭവന സന്ദര്‍ശനവും സ്വന്തം വീട്ടിലെ അനാവശ്യ വിരുന്നുസൽക്കാരങ്ങളും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകളും കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം. വിദേശയാത്ര വേണ്ടവർ മഹാവിഷ്‌ണു-ശാസ്താപ്രീതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. വിശ്വസിച്ച് കൂടെനിന്നവരുടെ സ്വഭാവമാറ്റത്തിൽ സങ്കടമുണ്ടാകും. പൊതുവെ അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലമാകയാൽ അടുത്ത വ്യാഴമാറ്റംവരെ ദോഷപരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

നക്ഷത്രദിവസങ്ങളിൽ മുടങ്ങാതെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ആയൂഷ്യസൂക്തപുഷ്‌പാഞ്‌ജലി പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം ആയിരിക്കും.

ഇവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും വ്യാഴപ്രീതിയും ശനീശ്വരപ്രീതിയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിത്യവും മഹാവിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മഹാസുദര്‍ശന മാലാമന്ത്രജപം ചെയ്തശേഷം ജലപാനംപോലും ചെയ്യുന്നത് അത്യുത്തമം. അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ സുദര്‍ശനമന്ത്രാര്‍ച്ചന, നെയ്‌വിളക്ക്, പാല്‍പ്പായസം എന്നിവ നല്‍കി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം.

മഹാസുദര്‍ശന മാലാമന്ത്രം (ജപത്തിന്):

“ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ
ഗോപീജന വല്ലഭായ
പരായ പരം പുരുഷായ പരമാത്മനേ
പരകര്‍മ്മ മന്ത്ര യന്ത്രൌഷധാസ്ത്ര ശസ്ത്രാണി
സംഹര സംഹര മൃത്യോര്‍മ്മോചയ മോചയ
ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദര്‍ശനായ
ദീപ്ത്രേജ്വാലാപരീതായ
സര്‍വ്വദിക്ഷോഭണകരായ
ബ്രഹ്മണേ പരം ജ്യോതിഷേ ഹും ഫള്‍”

ശാസ്താപ്രീതിക്കായി ശനീശ്വരപീഡാഹരസ്തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് ശനിദോഷങ്ങള്‍ നീങ്ങാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം. ശനിയാഴ്ചകളില്‍ സൂര്യോദയം മുതല്‍ ഒരുമണിക്കൂര്‍ വരെയുള്ള ശനികാലഹോരസമയത്ത് നെയ്‌വിളക്ക് കൊളുത്തി ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം.

ശനീശ്വരപീഡാഹരസ്തോത്രം:

“സൂര്യപുത്രോ ദീര്‍ഘദേഹോ
വിശാലാക്ഷ: ശിവപ്രിയ:
മന്ദചാര: പ്രസന്നാത്മാ
പീഡാം ഹരതു മേ ശനി:”
******************

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം-അവസാന രണ്ട് പാദം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി-ആദ്യ മൂന്ന് പാദം):

ഇവർക്ക് വ്യാഴം ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കും. വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടില്‍ സ്ഥിതിയാകയാല്‍ അത്യധികമായ ചെലവുകളാല്‍ വിഷമിക്കും. വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് സംഭവിക്കുന്നതോർത്ത് വിഷമിക്കും. മുതലുകള്‍ മോഷണം പോകാനും ന്യായമുണ്ട്. ഏഴരശ്ശനിയുമാകയാൽ ദോഷം ഇരട്ടിയായി അനുഭവപ്പെടും. ദശാപഹാരകാലവും പ്രതികൂലമായി ഭവിച്ചാല്‍ ഈ കാലഘട്ടം അതീവക്ലേശപ്രദം തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കണം. ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ ഈ വ്യാഴമാറ്റക്കാലവും തുടർന്നുള്ള ജന്മരാശിയിലെ വ്യാഴവും ചേർന്നുവരുന്ന രണ്ട് വര്‍ഷക്കാലം വലിയ രീതിയിൽ അലയേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല്‍ തൊഴില്‍സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം. അനാവശ്യമായ യാത്രകള്‍ വേണ്ടിവരും. അങ്ങനെയും ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കും. ഭാര്യ അല്ലെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്താവിന് അല്ലെങ്കില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പലവിധമായ രോഗാദിക്ലേശങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് നാശവും സംഭവിക്കുന്ന കാലമാണ്. കുടുംബത്ത് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള യോഗമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്കോ, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കോ വിവാഹം നടക്കാവുന്ന കാലവും ആകുന്നു. വീട്, വസ്തു എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂതന ആശയങ്ങളും അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയുംചെയ്യും. ഭവനനിർമ്മാണം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും. എന്നാൽ അതുവഴി ധനനഷ്ടമുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്ത് വിവാഹം, സന്താനങ്ങളുടെ മംഗളകർമ്മം, ഗൃഹപ്രവേശം എന്നീ ശുഭകരമായ പല കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കാനും സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നിരിക്കിലും പൊതുവേ മോശമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിയും വരും. ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴില്‍ മാറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ദോഷപ്രദമായി ഭവിക്കും.

ദോഷപരിഹാരമായി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ നെയ്‌വിളക്ക്, പാല്‍പ്പായസം, തുളസിമാല എന്നിവ നല്‍കി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോകാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഗീതാഗായത്രി ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നതും അത്യുത്തമമാകുന്നു.

ഗീതാഗായത്രി:

“സ്ഥാനേ ഹൃഷികേശ തവ പ്രകീര്‍ത്യാ
ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യാനുരജ്യതേ ച
രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി
സര്‍വ്വേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാ:”

ശനിയാഴ്ചകളില്‍ സൂര്യോദയം മുതല്‍ ഒരുമണിക്കൂര്‍ വരെയുള്ള ശനികാലഹോരസമയത്ത് നെയ്‌വിളക്ക് കൊളുത്തി ശാസ്താഭജനം, ധ്യാനം എന്നിവ നടത്തുന്നത് അത്യുത്തമം ആയിരിക്കും.

ശാസ്താവിന്‍റെ ധ്യാനം:

“ആരൂഢ: പ്രൌഢവേഗ പ്രവിജിതപവനം
തുംഗതുംഗം തുരംഗം
ചേലം നീലം വസാനം കരതലവിലസത്
കാണ്ഡകോദണ്ഡ ദണ്ഡ
രാഗദ്വേഷാദി നാനാവിധ മൃഗപടലീ
ഭീതികൃദ് ഭൂതഭര്‍ത്താ
കൂര്‍വ്വാണാഖേടലീലാം പരിലസ്തൂ
മന:കാനനേ മാമകീനേ”
*****************

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി-അവസാന പാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി):

വ്യാഴമാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് മീനക്കൂറുകാർക്കാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇവർക്ക് വ്യാഴവും ശനിയും ഏറ്റവും ഉത്തമ സ്‌ഥാനത്താകുന്നു. “പതിനൊന്നാം വ്യാഴത്തിന് കൊടുത്തുവെക്കേണ്ട” എന്നാണ് ചൊല്ല്. നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സ് വിപുലപ്പെടുത്തും. പണം പെരുകും. കടങ്ങള്‍ നീങ്ങും. കുറെ നാളുകളായി വന്നുഭവിച്ച സകല ദുരിതങ്ങള്‍ക്കും അവസാനമാകും. പിണങ്ങിയ ബന്ധുക്കൾ സഹായത്തിനായി വന്നുചേരും. പുതിയ ഭവനമോ വാസസ്ഥലമോ കൈവശമാകാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നതിയുണ്ടാകും. സഹോദരസ്‌ഥാനീയർക്ക് സുഖജീവിതവും പുതിയ തൊഴിലും ലഭിക്കും. ഇവരുടെ ജീവിതപങ്കാളിയിൽ നിന്നും അനവധി സന്തോഷകരമായ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. സുഖദാമ്പത്യം ഫലത്തില്‍ വരും. മാനസികമായി സന്തോഷം അനുഭവിക്കാന്‍ യോഗമുണ്ടാകും. ആകെയൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കണം. ധനം വന്നുചേരും. പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയോ പ്രമോഷനോ ലഭിക്കും. പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കും. വിവാഹകാര്യത്തില്‍ അനുകൂലതീരുമാനം വരും.

രാഷ്ട്രീയമായും ഗുണമുണ്ടാക്കും. പുതിയ പദവികൾ ലഭിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കാലം അനുകൂലമായിരിക്കും. കോടതിവ്യവഹാരമുണ്ടെങ്കില്‍ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. ഭവനനിര്‍മ്മാണം, വസ്തുവകകള്‍ വാങ്ങല്‍, പുതിയ വാഹനം എന്നിവയ്ക്കും കാലം അനുകൂലം.

വ്യാഴമാറ്റവും ഫലദോഷങ്ങളും ഒരു സൂചികമാത്രമായിക്കണ്ട്, പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ഭക്തിയോടെയും കൃത്യതയോടെയും ചെയ്ത് ജീവിതവിജയം നേടാനായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്,

അനിൽ വെളിച്ചപ്പാടൻ
ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം
കരുനാഗപ്പള്ളി.

Visit: https://www.uthara.in/
Follow: https://www.facebook.com/anilvelichappadan
Mob: 9497 134 134, 0476-296 6666.

Share this :
× Consult: Anil Velichappadan